Show simple item record

dc.contributor.authorStroik, Ewa Jolanta
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-31T08:58:25Z
dc.date.available2017-10-31T08:58:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStroik E. J., Turystyka wyjazdowa Niemców – rys historyczny od lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 193-206, doi: 10.18778/7969-831-8.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23108
dc.description.abstractNiemcy są narodem o bogatych tradycjach w odbywaniu podróży turystycznych. Od lat 50. XX w. po dzień dzisiejszy odgrywają ważną rolę w turystyce światowej, a także wpływają na kształtowanie aktualnych trendów. Rozwój niemieckiej turystyki zagranicznej i krajowej w ujęciu historycznym przedstawiony został w dwóch odmiennych organizmach państwowych, a następnie – po roku 1990 w zjednoczonym państwie. Turystyka w Republice Federalnej Niemiec rozwijała się w warunkach gospodarki rynkowej. Powstawanie licznych firm turystycznych uwarunkowane było wzrastającym popytem na usługi turystyczne. W ujęciu jakościowym podróżowanie stało się zjawiskiem masowym, natomiast touroperatorzy, działając w warunkach nasilonej konkurencji, zabiegali o klientów, rozszerzając wachlarz świadczonych usług. W zupełnie odmiennych warunkach rozwijała się turystyka w NRD. Rozwój turystyki sterowany był odgórnie z ramienia państwa oraz był reglamentowany. Turystyka w NRD rozwijała się „za żelazną kurtyną” w sposób analogiczny do innych państw bloku socjalistycznego i była narzędziem politycznym państwa. Zjednoczenie Niemiec przyniosło obywatelom NDR wiele swobody, także w zakresie wyjazdów turystycznych. Wiązało się z otwarciem granic i zniesieniem licznych ograniczeń. Poznanie uwarunkowań historycznych umożliwia pełniejsze zrozumienie trendów, które obecnie kształtują obraz turystyki Niemców.pl_PL
dc.description.abstractGermany as a nation, have a long, rich tradition of traveling. Today Germans are at the forefront of world tourism, moreover they are pointing current trends in tourism development. The purpose of this article is to identify the changes that have occurred in the German tourism: in terms of quality as the analysis of trends and quantified as the analysis of travel dynamic. At first in two very different states (the German Democratic Republic and the Federal Republic of Germany) and then – after the reunification of Germany in 1990. Political system had the greatest impact on the development of the tourism industry in West- and East-Germany. In the Federal Republic of Germany the economic development, development of roads, railways, jet engines and changes in labor law contributed to the development of tourism. In the German Democratic Republic state organizations were the main organizer of recreational trips to other socialist countries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectturystyka Niemcówpl_PL
dc.subjectrozwój turystykipl_PL
dc.subjectturystyka w socjalizmiepl_PL
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność w turystycepl_PL
dc.subjectGerman tourismpl_PL
dc.subjecttourism development in Germanypl_PL
dc.subjectsocialist tourismpl_PL
dc.subjectsocial responsibility in tourismpl_PL
dc.subjectsustainable tourismpl_PL
dc.titleTurystyka wyjazdowa Niemców – rys historyczny od lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesnościpl_PL
dc.title.alternativeGerman outbound tourism – from the 1950-s of the twentieth century to the presentpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number193-206pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesAPANOWICZ J., 2002, Metodologia ogólna, Wyd. Bernardinum, Gdynia.pl_PL
dc.referencesBELLERS J., 2005, Tourismuspolitik in Deutschland und in Siegen/Westfalen in den 50er und 60er Jahren – Eine Quellenstudie, Scylda, Siegen.pl_PL
dc.referencesBEYER R., Möglichkeiten für Urlaubsreisen der DDR-Bürger ins Ausland, www.uni-leipzig.de (12.09. 2014).pl_PL
dc.referencesGÖRLICH Ch., 2007, Urlaub vom Staat. Zur Geschichte des Tourismus in der DDR, „Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien”, 38–39, s. 64–68.pl_PL
dc.referencesHINTEREDER P. (red.), Tatsachen über Deutschland, http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de (13. 09.2014).pl_PL
dc.referencesJACOBSEN N., Die Entwicklung der Touristikbranche, www.bmwi.de (11.09.2014).pl_PL
dc.referencesJahresbericht 2013, 2013, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.pl_PL
dc.referencesKAUFMANN S., HILT K., Geschichte des Reisens, http://www.planet-wissen.de (14.09.2014).pl_PL
dc.referencesKOSIŃSKA A., STROIK E., 2014, Timeshare – accessibility and legal regulations on Polish and German tourism market. Recognition of timeshare services on Polish tourism market. Tourism research in a changing world, [w:] F. Dias, E. Dziedzic, J. Kosmaczewska, A. Magliulo (red.), GITUR – Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria, Portugal, s. 297–317.pl_PL
dc.referencesKRÜGER S., 2013, DDR-Reisen, Als Nordkorea noch in der Südsee lag, www.welt.de (23.11.2014).pl_PL
dc.referencesLOHMANN M., 1998, Die Reiseanalyse – Sozialwissenschaftliche (Markt-) Forschung zum Urlaubstourismus der Deutschen, [w:] Headrich G., Kaspar C., Klemm K., Kreilkamp E. (red.), Tourismus-Management, Tourismus-Marketing und Fremdenverkehrsplanung, Walter de Gruyter, s. 145–159.pl_PL
dc.referencesPRONOBIS W., 1991, Polska i świat XX w., Editions Spotkania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReiseanalyse 2014, Erste Ergebnisse, www. fur.de (11.09.2014).pl_PL
dc.referencesSCHULTENS A., Tourismus auf Mallorca, www.planet-wissen.de (14.09.2014).pl_PL
dc.referencesSOELCH A., Entwicklung des modernen Tourismus ab 18. Jh. in Europa, Universitaet Muenchen 1995, www.wirtschaftsgeografie.com (13.09.2014).pl_PL
dc.referencesSPÖREL U., 1998, Die amtliche deutsche Tourismusstatistik, [w:] G. Headrich, C. Kaspar, K. Klemm, E. Kreilkamp (red.), Tourismus-Management, Tourismus – Marketing und Fremdenverkehrsplanung, Walter de Gruyter, s. 127–145.pl_PL
dc.referencesSTROIK E., 2014, Komercjalizacja usług turystycznych na przykładzie rynku niemieckiego, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska, B. Włodarczyk, (red.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 4, s. 121–135.pl_PL
dc.referencesWALCZAK W., 1976, Republika Federalna Niemiec, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referenceswww.destatis.de (10.09.2014).pl_PL
dc.referenceswww.fur.de (11.09.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.germany.travel/de (25.11.2014).pl_PL
dc.referenceswww.mdr.de (24.11.2014).pl_PL
dc.referenceswww.tui-group.com (15.09.2014).pl_PL
dc.referenceswww.wirtschaftswundermuseum.de (14.09.2014).pl_PL
dc.contributor.authorEmailE.Stroik@amu.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska