Show simple item record

dc.contributor.authorKosowska, Paulina
dc.contributor.editorWiluś, Robert
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-20T08:17:06Z
dc.date.available2017-10-20T08:17:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKosowska P., Polityka turystyczna Wiednia, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J., (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 81-90, doi: 10.18778/7525-925-4.07pl_PL
dc.identifier.isbn978‐83‐7525‐925-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23001
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWiluś R., Wojciechowska J., (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.titlePolityka turystyczna Wiedniapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number81-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.referencesHALL C.M., JENKINS J., 1995, Tourism and Public Policy, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne ” 35, Warszawa, s. 155–197.pl_PL
dc.referencesSHURAIKI T., 2001–2002, Tourism policy, „Polityka Gospodarcza” 5–276, 6, s. 274–283.pl_PL
dc.referencesTourismusbilanz 2011, Wien, jetzt oder nie, Wiener Tourismusverband.pl_PL
dc.referencesTourismuskonzept 2015, Wien, jetzt oder nie, Wiener Tourismusverband (http://www.tourismus konzept2015.wien.info/book.html).pl_PL
dc.referencesTourismusstrategie 2010, Wien, jetzt oder nie, Wiener Tourismusverband.pl_PL
dc.references50 Jahre & die Zukunft 1955–2005 Wien Tourismus, Wiener Tourismusverband (http://b2b.wien. info/media/files-b2b/50-jahre-wientourismus.pdf).pl_PL
dc.referencesWALASEK J., 2009, Turystyka w Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno- -Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Lublin.pl_PL
dc.referenceswww.wien.infopl_PL
dc.referenceswww.wien.at.pl_PL
dc.referenceshttp://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/zielgebiete/.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-925-4.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska