Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni
Red. Robert Wiluś, Jolanta Wojciechowska
Łódź 2013

SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji

NOWE–STARE FORMY TURYSTYKI – ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

2. Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki (artykuł dyskusyjny)
STANISŁAW LISZEWSKI
3. W drodze ku uniwersalności klasyfikacji form rekreacji, w tym turystyki
BARBARA PISARSKA
4. Turystyka doświadczeń – dawna czy nowa forma turystyki?
AGNIESZKA NIEZGODA
5. Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne
BARTOSZ BOŃCZAK
6. Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna
EWA SKOWRONEK, MARTA J. JÓŹWIK, ANDRZEJ TUCKI

NOWE–STARE FORMY TURYSTYKI W MIASTACH

7. Polityka turystyczna Wiednia
PAULINA KOSOWSKA
8. Innowacje w turystyce Petersburga i okolic
LUBOW’ ARAPOWA, ARMINA MUSZYŃSKA, ANNA SKOBLIKOWA
9. Turystyka kulturowa w Belgradzie
SYLWIA KOWNACKA
10. „Noc Muzeów” jako wydarzenie kulturalne w wybranych miastach Polski
AGATA KRAKOWIAK, EWELINA SKRYDALEWICZ

NOWE–STARE FORMY TURYSTYKI W MIEJSCOWOŚCIACH I REGIONACH TURYSTYCZNYCH

11. Stare i nowe formy turystyki w przestrzeni – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznego
JOLANTA LATOSIŃSKA, ARMINA MUSZYŃSKA
12. Nowe, stare formy turystyki w Spale
MICHAŁ SŁONIEWSKI
13. Ruch turystyczny na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego
JAKUB GRABOWSKI, ANDRZEJ STASIAK
14. Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o browary regionalne Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej
MATEUSZ ROGOWSKI, MICHAŁ KUC
15. Uwarunkowania uprawiania wspinaczki na sztucznych ściankach w województwie łódzkim
ALEKSANDRA DEKAŃSKA-KIELAR
16. Rozmieszczenie bazy agroturystycznej na Dolnym Śląsku na tle uwarunkowań środowiskowych
PRZEMYSŁAW DIAKÓW
17. Wykorzystanie i ocena wybranych elementów potencjału turystycznego województwa lubelskiego
SŁAWOMIR KULA

NOWE–STARE FORMY TURYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH

18. Nadgoplański Park Tysiąclecia – ocena atrakcyjności turystycznej w aspekcie jednakowej toponimii
SYLWIA GRAJA-ZWOLIŃSKA, ALEKSANDRA SPYCHAŁA
19. Baza noclegowa polskiego wybrzeża od Dźwirzyna po Jarosławiec w latach 1985–2012 oraz perspektywy jej rozwoju do 2025 roku
MARIUSZ MIEDZIŃSKI
20. Szlaki turystyczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – doświadczenia polskie i czeskie. Próba stworzenia wzorca
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK
21. Szkody niemajątkowe i ich kompensacja w przypadku bankructwa touroperatora
DANUTA ŻYLAK
22. Przestrzeń Internetu w turystyce
WOJCIECH RETKIEWICZ
23. System certyfikcaji GoToCarpathia. Badanie poziomu usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku w Bieszczadach
KRZYSZTOF SZPARA, BOGUSŁAW PYZOCHA

Recent Submissions

View more