Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki
Red. Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska
Łódź 2014

SPIS TREŚCI

1. 30 lat „Warsztatów z geografii turyzmu” (1984–2014)
BEATA KRAKOWIAK, JOLANTA LATOSIŃSKA, ROBERT WILUŚ, BOGDAN WŁODARCZYK

TURYSTYKA W BADANIACH NAUKOWYCH

2. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość badań geograficznych nad turystyką. Osobiste refleksje metodologiczno-metodyczne dotyczące badań prowadzonych w Polsce
ANDRZEJ KOWALCZYK
3. Karpaty w opracowaniach naukowych geografów z Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
WŁODZIMIERZ KUREK
4. Stan badań nad turystyką w regionie lubelskim
TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK, EWA SKOWRONEK, ANDRZEJ ŚWIECA, MARTA JOLANTA JÓŹWIK
5. „Czas przeszły dokonany” badań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i rekreacji w poznańskim ośrodku geograficznym
ALINA ZAJADACZ
6. Odnawialne źródła energii w gospodarce turystycznej jako obszar badań naukowych
ŁUKASZ NAWROT, MARLENA BEDNARSKA, PIOTR ZMYŚLONY

WYBRANE ASPEKTY TEORII TURYSTYKI

7. Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym
AGNIESZKA NIEZGODA
8. Pojęcie szlaku turystycznego w polskiej literaturze przedmiotu – przegląd koncepcji
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK

TRADYCJA JAKO UWARUNKOWANIE ROZWOJU TURYSTYKI

9. W poszukiwaniu idei rozwoju turystyki; „przeszłość – przyszłości”
BARBARA PISARSKA
10. W blasku czy w cieniu metropolii? Rozwój podstołecznej miejscowości na przykładzie Konstancina-Jeziorny
KATARZYNA DUDA-GROMADA
11. Turystyka i kultura w Kazimierzu Dolnym
DOROTA SZCZUKA, BOGDAN WŁODARCZYK

WSPÓŁCZESNA AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW

12. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach krajowych – tendencje i zmiany w latach 1993 –2013
MARZENA MAKOWSKA-ISKIERKA
13. Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego w 2012 roku
KRZYSZTOF SZPARA

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO PODMIOT GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

14. Przedsiębiorstwa turystyczne na rynkach kapitałowych o różnym stopniu konsolidacji – analiza porównawcza
DAWID SZUTOWSKI
15. Zjawisko koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych sektora turystyki – przykład Polski i Niemiec
JUSTYNA MAJEWSKA
16. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych na rynku wielkopolskim
ANNA PRZYBYLSKA
17. Baza noclegowa Łodzi i regionu łódzkiego na początku drugiej dekady XXI wieku
BOGDAN WŁODARCZYK
18. Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy
MARLENA BEDNARSKA, MARCIN OLSZEWSKI

WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU TURYSTYKI ŚWIATOWEJ

19. Współczesny Kazachstan – nowy kierunek na światowym rynku turystycznym
STANISLAW ERDAVLETOV, DANGUL M. MUKATOVA, ŻANNAT N. ALIJEWA
20. Możliwości rozwoju agroturystyki w Kazachstanie
JOLANTA WOJCIECHOWSKA, AMINA UAISOVA
21. Wybrane uwarunkowania atrakcyjności turystycznej i ruchu turystycznego Urugwaju
KRZYSZTOF PARZYCH, AlVARO GERVASIO GONZALEZ

Recent Submissions

View more