Now showing items 1-11 of 11

  • Costs and benefits of Euro adoption in Slovakia 

   Drachal, Krzysztof (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   W niniejszym opracowaniu przedstawiono historię wejścia Słowacji do strefy Euro. Przeanalizowano pierwsze efekty z przyjęcia nowej waluty na podstawie najnowszych danych z gospodarki. Celem badania było przedsyskutowanie ...
  • Dualistyczny model poznawczy heurystyki Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego 

   Klepczarek, Emilia (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The paper conducts the collective specification of fallacies in the perception of reality made by market participants. It is based on the Daniel Kahneman and Amos Tversky’s esseys and it proves that the paradigm of rationality ...
  • Dynamika zmiany PKB a wahania konsumpcji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej 

   Rydarowska-Kurzbauer, Joanna (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The turn of century was full of dynamic and multi-dimensional changes in the global economy. The most spectacular phenomena may include financial crises. They exerted influence not only on the economy, in which they appeared, ...
  • Elastyczność rynków pracy a bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu 

   Siek, Elżbieta (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The goal of this paper is to compare the European Union member states regarding the flexibility of their labour markets and an essay to explain the meaning of the level of this flexibility in formation of changes that the ...
  • Gospodarka na dopingu, czyli jak wywołać kryzys finansowy gospodarki 

   Kalinowska, Katarzyna (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The aim of this paper is empirical analysis of the Austrian theory which points that a monetary shock disturbs relative prices, such as the term structure of interest rates and leads to economic breakdown. Empirical evidence ...
  • Idee liberalne w polskiej myśli ekonomicznej po II wojnie światowej do lat 70. XX wieku 

   Walasek, Mateusz (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The essay shows how in the era of central planning ideology, Polish economists expressed the conviction of the need to respect certain ideas of liberal economics. In the first part we present ideas of Adam Krzyżanowski ...
  • Interwencje walutowe jako element polityki banków centralnych 

   Pszczółka, Ireneusz (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   This paper discusses the issue of central banks intervene in foreign exchange markets in order to achieve a variety of overall economic targets. The main immediate objectives of this intervention are: to influence the level ...
  • Kryzys zadłużenia państw strefy Euro rozpatrywany jako zagadnienieo charakterze dylematu więźnia 

   Misztal, Anna; Gasiński, Wojciech (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego kryzysu finansowego w strefie euro w oparciu o teorię gier. Autorzy artykułu przeprowadzając analizę skupiają się na sytuacji gospodarczej w Grecji i jej wpływie ...
  • System certyfikacji ''czysta turystyka'' podstawowe przesłanki decyzji wdrożeniowej 

   DZIUBA, RADOSŁAW (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   Poland, after a short recession resulting from the global crisis, again recorded growth in foreign tourist arrivals. This allows the conclusion that tourism will become in the coming years, one of the main directions of ...
  • ''Wirtualizacja'' urzędów samorządowych w Polsce 

   Stachowiak, Zbigniew (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The purpose of this article is to find out if a local government in Poland can work virtually. The author of this article made a review of a local government structure and tasks and e-government projects in Poland. He also ...
  • Wykorzystanie elektronicznej wymiany danych w wybranych przedsiębiorstwach 

   Fajczak-Kowalska, Anita (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   IT systems that use electronic data interchange standards significantly contribute to the development of companies. This is due to the possibility for increasing the efficiency of data processing, which in today's economic ...