Now showing items 6-11 of 11

  • Idee liberalne w polskiej myśli ekonomicznej po II wojnie światowej do lat 70. XX wieku 

   Walasek, Mateusz (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The essay shows how in the era of central planning ideology, Polish economists expressed the conviction of the need to respect certain ideas of liberal economics. In the first part we present ideas of Adam Krzyżanowski ...
  • Interwencje walutowe jako element polityki banków centralnych 

   Pszczółka, Ireneusz (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   This paper discusses the issue of central banks intervene in foreign exchange markets in order to achieve a variety of overall economic targets. The main immediate objectives of this intervention are: to influence the level ...
  • Kryzys zadłużenia państw strefy Euro rozpatrywany jako zagadnienieo charakterze dylematu więźnia 

   Misztal, Anna; Gasiński, Wojciech (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego kryzysu finansowego w strefie euro w oparciu o teorię gier. Autorzy artykułu przeprowadzając analizę skupiają się na sytuacji gospodarczej w Grecji i jej wpływie ...
  • System certyfikacji ''czysta turystyka'' podstawowe przesłanki decyzji wdrożeniowej 

   DZIUBA, RADOSŁAW ORCID (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   Poland, after a short recession resulting from the global crisis, again recorded growth in foreign tourist arrivals. This allows the conclusion that tourism will become in the coming years, one of the main directions of ...
  • ''Wirtualizacja'' urzędów samorządowych w Polsce 

   Stachowiak, Zbigniew (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The purpose of this article is to find out if a local government in Poland can work virtually. The author of this article made a review of a local government structure and tasks and e-government projects in Poland. He also ...
  • Wykorzystanie elektronicznej wymiany danych w wybranych przedsiębiorstwach 

   Fajczak-Kowalska, Anita (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   IT systems that use electronic data interchange standards significantly contribute to the development of companies. This is due to the possibility for increasing the efficiency of data processing, which in today's economic ...