Show simple item record

dc.contributor.authorMazan-Mazurkiewicz, Alicja
dc.contributor.editorBogołębska, Barbara
dc.contributor.editorWorosowicz, Monika
dc.date.accessioned2017-10-05T11:18:24Z
dc.date.available2017-10-05T11:18:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMazan-Mazurkiewicz A., Jak byśmy żyli bez świętych Teresek? Święta Teresa z Lisieux w poezji księdza Jerzego Szymika, [in:] Bogołębska B., Worosowicz M. (red), Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. [109]-137, doi: 10.18778/8088-024-5.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-024-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22797
dc.descriptionW kolejnym interdyscyplinarnym tomie dokumentującym działalność uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej zaprezentowano teksty pracowników różnych uczelni: KUL, UKSW, WSD w Łodzi, UW, UMCS oraz UŁ. Prace te stanowią efekt refleksji kręgów akademickich nad relacjami między tytułowymi kategoriami (kultura – myśl – edukacja), podejmowanej z perspektywy różnych dziedzin nauki – teologii, religioznawstwa i literaturoznawstwa. Autorzy odwołują się do wielorakich kontekstów kulturowych świadczących o dialogu Kościoła ze światem kultury i nauki, takich jak: myśl papieska, ekumenizm, teologia piękna i duchowości, inspiracje chrześcijańskie w literaturze, dyskurs religijny. Tytuł tomu zaczerpnięty został z adhortacji papieża Franciszka, który kieruje swoje przesłanie także do kręgów akademickich. W jego przekonaniu zarówno dziedziny nauki, jak i kategorie myślenia mogą stać się narzędziami ewangelizacji, a teologia – pozostawać w dialogu z innymi naukami i ludzkim doświadczeniem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBogołębska B., Worosowicz M. (red), Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleJak byśmy żyli bez świętych Teresek? Święta Teresa z Lisieux w poezji księdza Jerzego Szymikapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[109]-137pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-025-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab. nauk humanistycznych o specjalizacji literaturoznawczej (rozprawa: Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera, 2003). Jej badania naukowe obejmują literaturę polską XX i XXI wieku, szczególnie problematykę aksjologiczną i zagadnienia inspiracji religijnej w dziełach literackich. Interesuje się zwłaszcza poezją (Jana Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej, Joanny Pollakówny, Adriany Szymańskiej, Jerzego Szymika i in.). Autorka monografii Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux (2014). Postać świętej Normandki jest także inspiracją jej własnej twórczości poetyckiej – tomiku Z Teresą (2010).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-024-5.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska