Show simple item record

dc.contributor.authorDurecka, Izabela
dc.date.accessioned2017-06-11T09:49:11Z
dc.date.available2017-06-11T09:49:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21937
dc.description.abstractPraca przedstawia szerokie i wielokierunkowe badania oraz analizy dotyczące parków jako elementu struktury przestrzennej miasta. Obszarem zainteresowania autorki jest Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM), zaś przedmiotem badań - 54 parki miejskie zlokalizowane w 12 miastach ŁOM. Głównym celem rozprawy jest zbadanie zależności położenia parków w przestrzeni miejskiej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego względem ich genezy, zagospodarowania i pełnionych funkcji oraz wyjaśnienie i ocena rozpoznanych związków. Na potrzeby sporządzenia pracy zdefiniowano również następujące cele pomocnicze: 1) opracowanie typologii parków Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego pod względem ich genezy, zagospodarowania i pełnionych przez nie funkcji; 2) zbadanie i ocena położenia parków w strukturze przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; 3) ocena wyposażenia miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w tereny parkowe i sformułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby kształtowania polityki lokalnej w tym zakresie. Rozdział pierwszy, poprzedzony wstępem, stanowi tło teoretyczne dla podjętych w rozprawie kwestii badawczych. W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki parków miejskich ŁOM. W kolejnych trzech rozdziałach przeprowadzono typologię parków odpowiednio ze względu na ich genezę, sposób zagospodarowania oraz pełnione funkcje. W kolejnych czterech rozdziałach zbadano i oceniono położenie parków względem systemu przyrodniczego miast, systemu przestrzeni publicznych, struktur społeczno-demograficznych oraz funkcjonalno-przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy mieszkaniowej. Ponadto zbadano i oceniono dostępność przedmiotowych terenów, w tym między innymi w aspekcie dojazdów publiczną komunikacją zbiorową. W ostatnim rozdziale podjęto próbę syntezy położenia wydzielonych typów parków miejskich ŁOM w strukturze przestrzennej poszczególnych miast. Zbadano, wyjaśniono i oceniono w nim rozpoznane związki. W tym celu wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy korespondencji, którą można nazwać swego rodzaju modelem eksploracyjnym - "odkrywczym", pozwalającym wykryć związki między badanymi zmiennymi. Model ten wyznaczył 10 profilii parków, które można w przyszłości zweryfikować, obejmując badaniami większą grupę zmiennych lub obiektów. Całość dysertacji zakończona została wnioskami oraz rekomendacjami dla potrzeb polityki lokalnej w zakresie wyposażania jednostek osadniczych ŁOM w parki miejskie oraz kształtowania tego rodzaju terenów zieleni.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectparkpl_PL
dc.subjecttereny zielenipl_PL
dc.subjectstruktura przestrzennapl_PL
dc.subjectŁódzki Obszar Metropolitalnypl_PL
dc.subjectzagospodarowanie przestrzennepl_PL
dc.titleParki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnegopl_PL
dc.title.alternativeParks as a part of the urban spatial structure of the cities within the Lodz Metropolitan Areaen
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number308; 82pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmaildureckaizabela@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorMarszał, Tadeusz
dc.dissertation.directorPielesiak, Iwona
dc.dissertation.reviewerKamińska, Wioletta
dc.dissertation.reviewerRochmińska, Agnieszka
dc.date.defence2017-06-27


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record