Show simple item record

dc.contributor.authorZielińska, Maria
dc.date.accessioned2017-05-29T07:30:03Z
dc.date.available2017-05-29T07:30:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationZielińska, Maria, (2015), Polska młodzież w czasach nieufności, „Władza Sądzenia”, nr 7, ss. 27–35pl_PL
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21799
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;7
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectzaufanie społecznepl_PL
dc.subjectpartycypacja społecznapl_PL
dc.titlePolska młodzież w czasach nieufnościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-35pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórskipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMaria Zielińska – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii, profesor Uniwersytetu Zielonogorskiego. Zajmuje się problematyką uwarunkowań przebiegu biografii społecznych oraz problematyką zmian społecznych w kontekście przeobrażeń tożsamości pokoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz ilościowych. Oddzielny nurt zainteresowań autorki stanowią socjologiczne problemy pogranicza.pl_PL
dc.referencesBogaj, M. (2004). Lokalny rynek pracy a losy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.pl_PL
dc.referencesGrabowska-Lusińska, I. (2012). Migrantów ścieżki zawodowe bez granic. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholarpl_PL
dc.referencesInglehart, R. (2005). Pojawienie się wartości postmaterialistycznych. W: P. Sztompka, M. Kucia, (red.), Socjologia. Lektury (s. 344–348). Kraków: Wydawnictwo „Znak”.pl_PL
dc.referencesKotowska, I. (2012). Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza społeczna 2011. Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarody, M. (2012). Dynamika postaw wobec pracy. W: A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany Polaków w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesKoralewicz, J., Ziółkowski, M. (2003). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR/Collegium Civitas Press.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski, M. (red.). (2008). Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście. Zielona Góra: Wyd. UZ.pl_PL
dc.referencesPańków, M. (2012). Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesSiemieńska, R. (2007). Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych. W: I. Krzemiński, J. Raciborski (red.), Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji. Warszawa: IFiS PANpl_PL
dc.referencesSzczegóła, L. (2013). Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. Warszawa: Elipsa.pl_PL
dc.referencesZielińska, M. (2009). Wybrane elementy koncepcji życia młodych Polaków na przełomie wieków – ciągłość i zmiana. W: K. Slany i Z. Seręga (red.), Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii. Kraków: Zakład Wydaw. „Nomos”pl_PL
dc.referencesZielińska, M. (2010a). Przynależność pokoleniowa jako explanandum zmian mentalności społecznej w okresie przeobrażeń systemowych, Rocznik Lubuski: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji, Tom 36, część 2, 245–263pl_PL
dc.referencesZielińska, M. (2010b). Między autorytaryzmem a demokracją. Pokoleniowy wymiar transformacji społeczno-politycznej w Polsce. W: Forum Socjologiczne, 1/2010, 117–134.pl_PL
dc.referencesZielińska, M., Leszkowicz-Baczyńska, Ż. (2011). Zostać czy wyjechać? Edukacyjne i zawodowe dylematy młodych Polaków w Europie bez granic. W: Szafraniec, K., Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń: Wyd. Adam Marszałekpl_PL
dc.referencesZielińska, M. (2014a). Pol'skaâ molodež' v načale XXI veka. Popytka sinteza oblastej issledovaniâ. W: Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies 1, 27–39pl_PL
dc.referencesSzafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawapl_PL
dc.contributor.authorEmailm.zielinska@is.uz.zgora.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska