„Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język - Literatura - Kultura” to wydawany od roku 2004 w Katedrze Slawistyki Południowej UŁ rocznik, będący pismem slawistycznym o charakterze interdyscyplinarnym, które koncentruje się na problemach południowej Słowiańszczyzny. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zagadnienia języka, literatury i kultury (w tym paleografii, etnologii i folkloru), przy czym publikacje mają zarówno charakter diachroniczny, jak i synchroniczny (również konfrontatywny). Niektóre zeszyty podporządkowane są określonym, wybranym zagadnieniom, których ogląd pod kątem zarówno językowym, jak i literaturoznawczym oraz kulturowym może wnieść nowe wartości.

Redakcja "Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych":
dr hab. prof. nadzw. UŁ Jadwiga Sobczak - redaktor naczelny
dr hab. prof. nadzw. UŁ Ilija Paczew
dr Anetta Buras-Marciniak
dr Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
dr Katarzyna Bednarska - sekretarz

Adres mailowy redakcji:
katarzyna.bednarska@uni.lodz.pl

Siedziba redakcji:
Katedra Slawistyki Południowej UŁ
ul. Lipowa 81
90-568 Łódź
tel.: +4842 66 55 362

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 1733-4802

Collections in this community

Recent Submissions

View more