Recent Submissions

 • Transformation of the banking sector of ukraine: reasons and consequences 

  Khutorna, Myroslava (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
  This paper is devoted to the consideration of the preconditions and results of the banking sector of Ukraine transforming, its influence on the sector’s productivity, stability and significance for the real economy. It’s ...
 • Selected legal aspects of transaction costs 

  Famulski, Tomasz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
  The aim of this article is to identify the relation between transaction costs and the law, both on theoretical and practical grounds. In literature various approaches on the issue of transaction costs are presented, but ...
 • Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

  Białas, Katarzyna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
  Cel – Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia danych dotyczących płynności finansowej uzyskanych za poprzez statyczne wskaźniki płynności a alternatywne, dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, z punktu widzenia ...
 • Dodatek kwartalny 

  Braciak, Marta; Konopacka, Joanna; Hajdys, Dagmara; Witczak, Radosław ORCID; Uryszek, Tomasz; Zimny, Artur (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
 • Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości 

  Tomal, Mateusz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
  Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych jest zjawiskiem dość często obserwowanym. Jednak tego typu analizy w zdecydowanej większości dotyczą funduszy akcji czy obligacji. Wydaje się, że fundusze nieruchomościowe z ...
 • Od redakcji 

  Hajdys, Dagmara (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)