Now showing items 1-6 of 6

  • Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

   Białas, Katarzyna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
   Cel – Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia danych dotyczących płynności finansowej uzyskanych za poprzez statyczne wskaźniki płynności a alternatywne, dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, z punktu widzenia ...
  • Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości 

   Tomal, Mateusz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
   Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych jest zjawiskiem dość często obserwowanym. Jednak tego typu analizy w zdecydowanej większości dotyczą funduszy akcji czy obligacji. Wydaje się, że fundusze nieruchomościowe z ...
  • Transformation of the banking sector of ukraine: reasons and consequences 

   Khutorna, Myroslava (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
   This paper is devoted to the consideration of the preconditions and results of the banking sector of Ukraine transforming, its influence on the sector’s productivity, stability and significance for the real economy. It’s ...
  • Od redakcji 

   Hajdys, Dagmara (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
  • Selected legal aspects of transaction costs 

   Famulski, Tomasz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)
   The aim of this article is to identify the relation between transaction costs and the law, both on theoretical and practical grounds. In literature various approaches on the issue of transaction costs are presented, but ...
  • Dodatek kwartalny 

   Braciak, Marta; Konopacka, Joanna; Hajdys, Dagmara; Witczak, Radosław ORCID; Uryszek, Tomasz; Zimny, Artur (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2017)