Recent Submissions

 • Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej 

  Duraj, Natasza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-02-08)
  Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie miejsca i roli Krymu w polityce Rosji oraz w polityce międzynarodowej. W pracy zaprezentowano także problematykę rozwoju gospodarczego i społecznego Półwyspu Krymskiego. W ...
 • Gospodarka międzynarodowa. Rys teoretyczny 

  Rosińska-Bukowska, Magdalena; Zielińska-Lont, Klaudia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-22)
  „Gospodarka międzynarodowa” to pojęcie bardzo szerokie, różnorodnie definiowane, a w XXI w. coraz bardziej złożone. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że jest to kształtujący się etapami system powiązań ekonomiczno-społe ...
 • Le village et la culture folklorique en Pologne centrale (étude empirique) 

  Matuchniak-Mystkowska, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  Le texte présente la culture folklorique de la région de Sieradz et de Piotrków Trybunalski. situées en Pologne centrale. La recherche empirique concernait les styles de vie, les mœurs et l’art dans des familles ...
 • La participation citoyenne dans les zones rurales de Pologne et de France 

  Starosta, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  La participation citoyenne, nommée également engagement citoyen (Pattie et al., 2003), est une sous-catégorie du concept plus large de participation sociale (Misztal, 1977). En sciences sociales, elle apparait comme une ...
 • Caractéristiques distinctives des institutions publiques rurales mettant en oeuvre des innovations sociales locales. Rapports de la Pologne 

  Zajda, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  Malgré l’intérêt soutenu des chercheurs et praticiens du monde entier pour la notion d'innovation sociale, peu d’analyses ont été menées sur la mise en œuvre de l’innovation sociale dans les zones rurales. De plus, l’activité ...
 • Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w transporcie wobec niedoboru kierowców – aspekty prawno-etyczne i techniczne 

  Matusiak, Małgorzata; Pakuła, Zuzanna; Peruga, Anna; Śnieguła, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
  Celem rozdziału jest przedstawienie technicznych i prawno-etycznych aspektów zastosowania Sztucznej Inteligencji w transporcie w kontekście niedoboru kierowców. W pierwszej kolejności Autorki zarysowały problem wakujących ...
 • Proces logistyki zwrotnej w sprzedaży "omnichannel" na przykładzie Decathlon Sp. z o.o. 

  Skurpel, Dagmara ORCID; Bakalarczyk, Bartłomiej Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
  Niniejszy rozdział przedstawia zagadnienie logistyki zwrotnej w omnichannel commerce, czyli strategii sprzedaży w segmencie B2C, opierającej się na założeniu, że wszystkie dostępne kanały dotarcia, obsługi klienta i ...
 • Huby mobilności w kontekście logistyki miejskiej – propozycja dla Łodzi 

  Matusiak, Małgorzata; Królikiewicz, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
  Celem opracowania jest analiza problematyki transportu osób w miastach, analizowana przez pryzmat proponowanych nowych rozwiązań jakimi są huby mobilności. Autorzy na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wyciągnęli ...
 • Rynek e-mobilności transportu samochodowego Polski i Niemiec 

  Wodnicka, Monika; Malinowski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
  Celem jaki postawili autorzy tego opracowania jest przedstawienie rynku e-mobilności w świetle danych statystycznych. Odniesiono się do istoty i uwarunkowań elektromobilności transportu drogowego. Wskazano główne regiony ...
 • Au-delà des images d’Epinal : les relations de voisinage dans les communes rurales périurbaines françaises 

  Debroux, Josette; Charmes, Eric (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  Malgré l’ampleur des transformations du monde rural (effondrement de la population agricole et recomposition sociale de la population avec l’augmentation des mobilités, moindre différenciation des modes de vie), l’espace ...
 • Les stratégies de la vie quotidienne des agriculteurs polonais 

  Drąg, Zbigniew ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  Cet article aborde la problématique de la qualité de vie des agriculteurs polonais dans le contexte des processus de la globalisation. Celle-ci se traduit par des phénomènes et processus nouveaux qui réorganisent notre ...
 • Fenomen pośrednika w kontekście kulturowych wyzwań procesu spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa Landi Sp. z o.o. 

  Matusiak, Małgorzata; Fudali, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
  Celem opracowania niniejszego rozdziału jest analiza problematyki procesu spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa Landi Sp. z o.o. Autorzy na podstawie przeprowadzonych 40 wywiadów swobodnych ze spedytorami i dyspozytorami ...
 • Le « choix » d’une localisation résidentielle en zone périurbaine : une analyse par les trajectoires sociales 

  Debroux, Josette (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  Dans les années 1970, l’espace périurbain apparaît comme un lieu d’installation privilégié des « nouvelles classes moyennes » liées au déploiement de l’État-Providence notamment dans les domaines de l’éducation et de la ...
 • Opakowania w procesie zazielenienia łańcucha dostaw 

  Kozar, Łukasz Jarosław; Jankowski, Łukasz; Cwajda, Rafał; Gradek, Łukasz; Goszczyńska, Anna Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
  Opakowania są niezbędne w zakresie transportu towarów. Badacze przedmiotu w kontekście transformacji obecnej gospodarki w kierunku zielonej gospodarki zwracają uwagę na kwestię materiałów z jakich zostały wytworzone ...
 • Changements de la structure sociale de la Pologne rurale entre 1991 et 2015 

  Halamska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  L’article est consacré aux changements de la structure socio-professionnelle de la Pologne rurale durant le quart de siècle compris entre 1990 et 2015, une période marquée par la transformation post-communiste et la première ...
 • Wstęp 

  Kozar, Łukasz Jarosław; Matusiak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
 • La sociologie rurale française : de la spécialisation à une « sociologie transversale » 

  Debroux, Josette (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  Dans un contexte d’expansion et de fragmentation des sciences sociales liées, en partie, aux transformations du champ politique avec la construction d’une « demande sociale » après la seconde guerre mondiale, la sociologie ...
 • Współczesne wyzwania transportu, spedycji oraz logistyki – wybrane aspekty 

  Kozar, Łukasz Jarosław; Matusiak, Małgorzata; Kozar, Łukasz Jarosław - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej; Matusiak, Małgorzata - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej; Kozar, Łukasz Jarosław - lukasz.kozar@uni.lodz.pl; Matusiak, Małgorzata - malgorzata.matusiak@uni.lodz.pl (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-12-27)
  Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym obserwujemy kolejne wyzwania, na które muszą reagować zarządzający przedsiębiorstwami w różnych obszarach gospodarki. Zmiany te wynikają nie tylko z postępującego upowszechniania ...
 • Sociologie rurale polonaise 

  Kaleta, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  Le développement de la sociologie rurale en Pologne a été déterminé par des événements cruciaux de l’histoire de la Pologne au XXe siècle : le recouvrement de l’indépendance (1918), la fin de la Seconde Guerre mondiale ...
 • Sociologie des mondes ruraux en Pologne et en France : terrains et études 

  Debroux, Josette; Matuchniak-Mystkowska, Anna; Starosta, Paweł; Debroux, Josette - Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber; Matuchniak-Mystkowska, Anna - Université de Łódź, Faculté d’Economie et de Sociologie, Département de sociologie de l’art; Starosta, Paweł - Université de Łódź, Faculté d’Economie et de Sociologie, Département de sociologie rurale et urbaine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-01-02)
  La publication présentée au lecteur est le résultat d’une collaboration entre des sociologues de l’Université de Lyon II et de l’Université de Lodz. Toutefois, des sociologues ruraux reconnus représentant les centres ...

View more