Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Między zwolennikami anomeizmu a homejczykami - biskupie peregrynacje Eudoksjusza z Germanikei
Małgorzata B. Leszka
2. Dezyderat czy warunek? Formułowanie teoretycznych podstaw „równowagi sił” czasów nowożytnych
Jerzy Grobis
3. Krytyka parlamentarna Rady Nieustającej w początkach obrad Sejmu Wielkiego a problem konstytucyjnej reformy władz wykonawczych państwa
Wojciech Szczygielski
4. Kongres zbrojny u granic Francji. Niespełniona nadzieja kontrrewolucji spod znaku Tuileriów w latach 1791-1792
Zbigniew Anusik
5. Kaukaz w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w okresie kryzysu wschodniego (1832-1840
Radosław Żurawski vel Grajewski
6. Oddziały zapasowe na obszarze Okręgu Generalnego Kielce w latach 1919-1921
Witold Jarno

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Latyfundia panów na Tęczynie. Kilka refleksji w związku z książką Janusza Kurtyki. Janusz Kurtyka, „Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek)”, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, ss. 295 + 5 tablic genealogicznych
Zbigniew Anusik
2. Judith Herrin, „Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium”, Phoenix Press, London 2002, ss. 304
Mirosław J. Leszka
3. Władysław Zajewski, „Powstanie listopadowe 1830–1831. Polityka – Wojna – Dyplomacja”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 333
Tomasz Chinciński
4. Ryszard Żelichowski, „Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu”, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003, ss. 811
Stefan Pytlas
5. Katarzyna Jedynakiewicz, „Intelektualista a polityka. Działalność emigracyjna Klausa Manna (1933–1949)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 264
Andrzej M. Brzeziński
6. „Katyń. Mart 1940 g. – sientiabr’ 2000 g. Rasstrieł. Sud’by żywych. Echo Katyni. Dokumienty”, Wydawnictwo „Wies’ Mir”, Moskwa 2001, ss. 687
Albin Głowacki

KRONIKA NAUKOWA

1. Konferencja naukowa dla uczczenia 60. rocznicy utworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i 80. rocznicy powołania Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Dariusz Rogut
2. Spotkanie poświęcone pamięci generała Emila Fieldorfa „Nila”
Przemysław Waingertner
3. Sprawozdanie z sesji naukowej „Działalność Wojskowego Sadu Rejonowego w Łodzi 1946-1955”
Joanna Żelazko

PRO MEMORIA

1. Profesor Helena Brodowska-Kubicz (1914-2003)
Maria Kostrzewska
2. Profesor Józef Śmiałowski (1926-2003)
Krzysztof Woźniak

Recent Submissions