Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ drogi S-8 w regionie łódzkim na przyciąganie inwestycji 

      Palczewska, Anna (2015)
      Praca prezentuje przyczyny lokowania dużych centrów logistycznych i przedsiębiorstw w pobliżu węzłów komunikacyjnych i dużych skrzyżowań oraz korzyści z tego typu zastosowań. Jako cel pracy autor postawił sobie identyfikację ...