Show simple item record

dc.contributor.authorOsikowicz, Marcin
dc.date.accessioned2016-06-09T11:46:16Z
dc.date.available2016-06-09T11:46:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationM. Osikowicz, Wpływ wymogów dotyczących budżetowania w procesie pozyskiwania dotacji unijnych na rachunkowość małych firm, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 287–297.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18275
dc.description.abstractRozdział zawiera analizę wymogów w zakresie budżetowania stawianych małym firmom w procesie pozyskiwania dotacji unijnych. Omówione zostały konsekwencje tych wymogów dla postulowanego kształtu rachunkowości małych firm.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa”, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.subjectbudżetowaniepl_PL
dc.subjectdotacje unijnepl_PL
dc.subjectrachunkowość małych firmpl_PL
dc.subjectdotacje inwestycyjnepl_PL
dc.subjectmodel rachunkowościpl_PL
dc.titleWpływ wymogów dotyczących budżetowania w procesie pozyskiwania dotacji unijnych na rachunkowość małych firmpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[287]–297pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.pl_PL
dc.referencesDobija M.(2007), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInstrukcja do „Wniosku beneficjenta o płatność” dla projektu finansowanego z EFRR. www.wrotamalopolski.pl/root_ZPORR/Podstawowe+informacje/Proces+wdrazania/Finansowanie/default.htm, 2005.pl_PL
dc.referencesInstrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu sporządzanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006. www.zporr.wrotamalopolski.pl, 2006pl_PL
dc.referencesJaruga A., Jaruga-Baranowska B. (2001), Dostosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do możliwości i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, „Rachunkowość” nr 10, s. 629–632.pl_PL
dc.referencesOsikowicz M. (2008), Rachunkowość małych przedsiębiorstw według wymogów funduszy unijnych. Wolters Kluwer, Kraków.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. www.zporr.gov.pl/Dokumenty/sprawozdania/, 2006.pl_PL
dc.referencesStudium wykonalności. Załącznik nr 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Nr konkursu: Dz.3.4/ML/3/05 12.12.2005 – 30.12.2005. Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Gospodarki i Infrastruktury. www.wrotamalopolski.pl/root_ZPORR/Wsparcie+przedsiebiorczosci/Wprowadzenie/20051215.htm.pl_PL
dc.referencesWniosek beneficjenta o płatność (Wzór). Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. (poz. 2206). www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/285B0254-1351-4DF0-A227-591755702A89/209974/Wniosekoplatnosc1.doc.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record