Show simple item record

dc.contributor.authorBogołębska, Justyna
dc.date.accessioned2016-05-17T14:43:40Z
dc.date.available2016-05-17T14:43:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18095
dc.description.abstractIstotą problemu zawartego w tytule pracy jest omówienie polityki dywidend w polskich spółkach kapitałowych. Polityka dywidend dotyczy kwestii wy-płaty zysków osiąganych w ciągu roku przez firmę dla swoim akcjonariuszom. Decyzje w zakresie polityki dywidend dotyczą terminu wypłat, ilości dokonywanych wypłat w ciągu roku oraz wielkości wypłacanych dywidend. Polityka dywidend tworzona i formułowana jest przez spółki. W związku z tym polityka dywidend oraz jej wpływ na cenę akcji przedstawiona została w pracy z punktu widzenia spółki. Jest to ważna informacja, ponieważ analiza polityki dywidend z punktu widzenia inwestora zakłada analizę zupełnie innych aspektów z nią związanych. W sytuacji inwestora zainteresowanego polityką dywidend, głów-ny nacisk położony zostaje na aspekt dochodowości spółek oraz zysków z tytułu posiadanej dywidendy. Natomiast z punktu widzenia spółki i wypłacanych dywidend punkt ciężkości w analizach położony jest na przekaz informacyjny, jaki niesie ze sobą informacja o wypłacanej dywidendzie, powiązania dywidendy z wskaźnikami finansowymi, ciągłość w jej wypłacaniu oraz wielkość samej dywidendy. Decyzje o wypłacie dywidendy w perspektywie długoterminowej mają al-bo pozytywny, albo negatywny wpływ na ceny akcji firmy. Obejmują one dwa podstawowe problemy: jaką część zysków powinno się wypłacać w określonym czasie oraz czy firma powinna utrzymywać stałą, stabilną stopę wzrostu. Jeżeli stała i stabilna stopa wzrostu zostanie utrzymana, to poziom wypracowanych zysków będzie wzrastał z okresu na okres. Przekłada się to w bezpośredni sposób na możliwość dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Rozwijają-cy się polski rynek giełdowy wskazuje na wzrost zainteresowania spółek samą polityką dywidend. Istnienie tego zjawiska potwierdza rosnąca liczba spółek wypłacających dywidendę. Celem pracy jest ocena polityki dywidend prowadzonej przez spółki giełdowe oraz jej wpływ na cenę akcji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpolityka dywidendpl_PL
dc.subjectrynek kapitałowypl_PL
dc.subjectspółki akcyjnepl_PL
dc.titlePolityka dywidend w warunkach polskiego rynku kapitałowegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJustyna Bogołębkapl_PL
dc.page.number242pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.dissertation.directorRóżański, Jerzy
dc.dissertation.reviewerWitkowska, Dorota
dc.dissertation.reviewerTarczyńska-Łuniewska, Małgorzata
dc.date.defence2016


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record