Show simple item record

dc.contributor.authorRojek, Dariusz
dc.date.accessioned2016-05-10T14:56:01Z
dc.date.available2016-05-10T14:56:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17970
dc.description.abstractCelem rozprawy było rozpoznanie metod wdrożonych do systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie stosującym lean management, zbadanie uwarunkowań funkcjonowania tego systemu, jego struktury i organizacji oraz wskazanie wytycznych do budowania systemu szczupłej rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach przechodzących na zasady lean management w Polsce. Na potrzeby realizacji celu sformułowano tezę, że metody i narzędzia lean accounting wymagają równoczesnego wdrożenia z narzędziami lean management w celu wsparcia procesów zarządzania w lean enterprise i tworzenia kultury organizacyjnej nastawionej na ciągle doskonalenie. Narzędzia lean management są zintegrowane z lean accounting w celu ciągłego wspierania procesów zarządzania przez pomiar wyników działań w szczupłej rachunkowości zarządczej i ich komunikowania. Wdrożenie metod i zasad lean accounting wspiera budowanie kultury ciągłego doskonalenia i ją utrwala. Aby potwierdzić tezę oraz zrealizować cel pracy przeprowadzono studia literaturowe, zrealizowano badanie metodą analizy przypadku z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz przeprowadzono badanie ankietowe, za pomocą ankiety, kwestionariusza wywiadu oraz wywiady swobodne z pracownikami badanego Zakładu SID. W pracy rozpoznano strukturę i uwarunkowania rachunkowości zarządczej w badanym przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystującym koncepcję lean management. W dysertacji potwierdzono postawioną tezę, sformułowano wytyczne do budowania systemu rachunkowości zarządczej w szczupłym przedsiębiorstwie oraz przedstawiono rekomendacje do tworzenia systemu rachunkowości zarządczej w szczupłym przedsiębiorstwie działającym w warunkach polskiej kultury narodowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectlean managementpl_PL
dc.subjectlean accountingpl_PL
dc.subjectszczupłe metodypl_PL
dc.subjectrachunkowość zarządczapl_PL
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.titleStruktura i uwarunkowania rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystującym koncepcję lean managementpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderDariusz Rojekpl_PL
dc.page.number326pl_PL
dc.contributor.authorEmaildarekrojek@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorSobańska, Irena
dc.dissertation.reviewerMartyniuk, Teresa
dc.dissertation.reviewerWnuk-Pel, Tomasz
dc.date.defence2016


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record