Show simple item record

dc.contributor.authorMilo, Władysław
dc.contributor.authorLeszczyk, Aneta
dc.contributor.authorMalaczewski, Maciej
dc.date.accessioned2016-04-28T07:11:23Z
dc.date.available2016-04-28T07:11:23Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17898
dc.description.abstractStability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. We consider stability of one of special cases of General Solow Model. The paper contains also results of estimation based on data of the Polish economy.pl_PL
dc.description.abstractStabilność jest zjawiskiem wpływającym na modelowanie ekonomiczne. W artykule rozważamy stabilność jednego ze szczególnych przypadków ogólnego modelu Solowa. Dokonana jest również prezentacja wyników oszacowań bazujących na danych dotyczących gospodarki Polski.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193
dc.subjectmodel Solowapl_PL
dc.subjectstabilnośćpl_PL
dc.titleEmpiryczna stabilność modelu wzrostu Solowapl_PL
dc.title.alternativeAn Empirical Stability of the Solow Growth Modelpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number69-76pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometriipl_PL
dc.referencesChądzyński J. (1994), Wstęp do równań różniczkowych zwyczajnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGoldberger A. S. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilo W., Łazińska A. (2003), Warunki dostateczne stabilności wybranych jednorównaniowych modeli wzrostu, opracowanie KBN, nr 2H02B 025 23.pl_PL
dc.referencesMilo W., Zglińska-Pietrzak A. (1997), Stabilność, atraktory stabilności i chaosu, opracowanie w KBN, nr 1 H02B 01 31 1.pl_PL
dc.referencesPelczar A., Szarski J. (1987), Wstęp do teorii równań różniczkowych. Część I: Wstęp do teorii równań zwyczajnych i równań cząstkowych pierwszego rzędu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSolow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, February.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record