Show simple item record

dc.contributor.authorMalaczewski, Maciej
dc.date.accessioned2016-04-27T12:08:46Z
dc.date.available2016-04-27T12:08:46Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17888
dc.description.abstractStability is a phenomenon that has an influence on economic modeling. The paper contains presentation of that problem, its causes and effects. The paper contains also an example of stability analysis.pl_PL
dc.description.abstractStabilność to zjawisko mające wpływ na modelowanie ekonomiczne. W artykule przedstawiony jest ów problem, podane są jego przyczyny oraz skutki. Artykuł zawiera też przykład analizy stabilności.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193
dc.subjectmodelowanie ekonomicznepl_PL
dc.subjectstabilnośćpl_PL
dc.titleStabilność w procesach ekonomicznychpl_PL
dc.title.alternativeStability of Economic Processespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number59-68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometriipl_PL
dc.referencesChądzyński J. (1994), Wstęp do równań różniczkowych zwyczajnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesChow G. C. (1983), Econometric Methods, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesClark J. B. (1899), The Distribution o f Wealth, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesGoldberger A. S. (1972), Teoria ekonometrii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGreń J. (1987), Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall R., Taylor J. B. (1995), Makroekonomia - teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuratowski K. (1965), Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLapunow A. M. (1893), Ohszczaja zadacza ob ustojcziwostii dwiienije, Charkow, Com. Soc. Mat.pl_PL
dc.referencesLorenz E. (1963), Deterministic Nonperiodic Flow. „Journal of the Atmospheric Science”, 20, 130-141.pl_PL
dc.referencesMilewski R. (2001), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilo W. (1995), Stabilność i wrażliwość metod ekonometrycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMilo W., Bieda D., Leszczyk A., Miler A., Witkowska A. (2004), O kapitale fizycznym, „Wiadomości Statystyczne” , marzec.pl_PL
dc.referencesMilo W., Zglińska-Pietrzak A. (1997), Stabilność, atraktory stabilności i chaosu, opracowanie KBN, nr 1 H02B 01311.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1999), Statystyka - elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPelczar A., Szarski J. (1987), Wstęp do teorii równań różniczkowych. Część I: Wstęp do teorii równań zwyczajnych i równań cząstkowych pierwszego rzędu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPelczar A. (1989), Wstęp do teorii równań różniczkowych. Część II, Elementy jakościowej teorii równań różniczkowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStewart I. (1994), Czy Bóg gra w kości?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTu P.N.V. (1994), Dynamical Systems, Springer-Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesWelfe W., Welfe A. (1996), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record