Show simple item record

dc.contributor.authorŁapińska-Sobczak, Nina
dc.contributor.authorSiempińska, Joanna
dc.date.accessioned2016-04-27T12:05:47Z
dc.date.available2016-04-27T12:05:47Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17886
dc.description.abstractFinancial institutions are exposed to different risks which should be systematically controlled to avoid a negative influence on their financial standing. One of risk measures is value-at-risk. VaR allows for identification of risk sources and in turn methods to limit risk exposure. By definition it is a statistical risk measure which denotes a maximum loss to the portfolio with a specified probability. In economic terms it specifies an amount which can be lost in a specified period. Apart from theoretical background of VaR, we show in the paper an empirical example for the Polish banking industry. In the empirical research we explore if mergers and acquisitions in the Polish banking sector lead to lower risk exposure from an investor’s point of view. We have found that an answer is negative. We have shown that the risk change was insignificant following mergers and in several cases acquisitions led to growth of risk.pl_PL
dc.description.abstractInstytucje finansowe w swojej działalności stykają się z różnymi rodzajami ryzyka, które muszą być systematycznie kontrolowane, w przeciwnym razie może to niekorzystnie wpływać na ich wyniki finansowe. Jedną z miar ryzyka jest tzw. wartość narażona na ryzyko, czyli Value-at-Risk (VaR). VaR w swojej definicji pozwala na zidentyfikowanie przyczyn ryzyka, a w dalszej kolejności na wskazanie metod, które mogą je ograniczyć. W interpretacji ekonomicznej jest statystyczną miarą ryzyka, która wyraża maksymalną stratę na portfelu, z założonym z góry prawdopodobieństwem. W interpretacji ekonomicznej wyznacza kwotę, jaka może być stracona w ściśle określonym czasie. Poza opisem teoretycznym tej miary ryzyka, a także przedstawieniem jej wad i zalet problemów rachunkowych, w artykule zawarto też przykład empiryczny dla polskiego sektora bankowego pod kątem sprawdzenia, czy stosowane w tym sektorze w ostatnich latach fuzje i przejęcia prowadzą do zmniejszenia ryzyka z punktu widzenia inwestora. Niestety, w świetle badań empirycznych odpowiedź na to pytanie nie jest twierdząca. Po fuzjach w niektórych badanych przypadkach poziom ryzyka zmieniał się nieistotnie statystycznie (niekoniecznie spadał), ale też zdarzały się banki, w których połączenie się banków prowadziło do wzrostu ryzyka.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193
dc.subjectryzykopl_PL
dc.subjectinwestorpl_PL
dc.subjectsystem bankowypl_PL
dc.titleWartość narażona na ryzyko a efekty fuzji i przejęć w systemie bankowympl_PL
dc.title.alternativeValue-at-Risk and Effects of Mergers and Acquisitions in the Banking Industrypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number207-217pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometriipl_PL
dc.referencesAssociation of Chartered Treasury Managers (2002), Value at Risk for Hedge Funds, 25 July.pl_PL
dc.referencesBest P. (2000), Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.pl_PL
dc.referencesButler C. (2001), Tajniki Value at Risk, Liber, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDai Во (2001), Value at Risk, Department of Mathematics, National University of Singapore.pl_PL
dc.referencesHaugen R. A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesJajuga K. (red.) (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJajuga K., Kuziak K., Papla D. (2000), Ryzyko rynkowe polskiego rynku akcji - value at risk i inne metody pomiaru, [w:] Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKolupa M. (1995), Metody matematyczne dla bankowców, Poltex, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record