Show simple item record

dc.contributor.authorSzafrański, Grzegorz
dc.date.accessioned2016-04-27T09:49:51Z
dc.date.available2016-04-27T09:49:51Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17884
dc.descriptionOpracowanie powstało na podstawie III rozdziału pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Milo (Szafrański 2004).pl_PL
dc.description.abstractNiniejsze opracowanie jest próbą usystematyzowanego przeglądu podejścia do testowania konwergencji gospodarczej za pomocą klasycznych metod z nurtu tradycyjnej ekonometrii. Opisano w nim dwie najpopularniejsze metody weryfikacji hipotez ekonomicznych oraz ich historię, powiązania i znaczenie. Zaprezentowana krytyka i zastrzeżenia do wykorzystania metod testowania β-konwergencji i σ-konwergencji w badaniach empirycznych nie skłaniają do odrzucenia tych metod. Bogata literatura teoretyczna i empiryczna wskazuje, że ostrożne podejście do zakresu porównań, doboru próby i technik estymacji pozwala na przeprowadzenie analiz użytecznych, gdy testujemy rozwijające się i „wschodzące” gospodarki, położone daleko od swoich długookresowych i trwałych ścieżek wzrostu.pl_PL
dc.description.abstractThe study attempts to review the classical approaches to the verification of the convergence hypothesis based on the traditional econometric techniques. We have described two of the most popular concepts of convergence, i.e. β-convergence and σ-convergence, their origin, and interrelations. The presented critique and limitations to the use of classical tests in empirical research do not lead us to reject those methods. I he vast theoretical and empirical literature indicates that keeping an eye on the proper selection of the sample, both in time and by objects, and the proper choice оГ the estimation techniques can give us helpful insights into the analysis of the emerging and developing economies relatively far from their long-run and sustainable growth paths.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193
dc.subjectβ-konwergencja i σ-konwergencjapl_PL
dc.subjecthipoteza o całkowitej i warunkowej konwergencjipl_PL
dc.subjectdoganianie gospodarczepl_PL
dc.subjectmonotoniczna zbieżnośćpl_PL
dc.titleKlasyczne metody testowania hipotezy o konwergencjipl_PL
dc.title.alternativeClassical Tests of the Convergence Hypothesispl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderCopyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number159-176pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometriipl_PL
dc.referencesAbramovitz M. (1986), Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind, „Journal of Economic History”, 46 (2), 385-406.pl_PL
dc.referencesBarro R. J. (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, „Quarterly Journal of Economics”, 56, 407-444.pl_PL
dc.referencesBarro R. J., Sala-i-Martin X. (1990), Economic Growth and Convergence across the United States, „NBER Working Paper”, August, 3419.pl_PL
dc.referencesBarro R. J., Sala-i-Martin X. (1991), Convergence across States and Regions, „Brookings Papers on Economic Activity”, 1, 107-158.pl_PL
dc.referencesBarro R. J., Sala-i-Martin X. (1992a), Regional Growth and Migration, „NBER Working Paper” March, 4038.pl_PL
dc.referencesBarro R. J., Sala-i-Martin X. (1992b), Convergence, „Journal of Political Economy”, 100(2), 223-251.pl_PL
dc.referencesBarro R. J., Sala-i-Martin X. (1992c), Regional Growth and Migration: A Japan-U.S. Comparison, „Journal of the Japanese and International Economies”, 6, 312-346.pl_PL
dc.referencesBarro R. J., Sala-i-Martin X. (1995), Economic Growth, McGraw-Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesBaumol W. J. (1986), Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run, „American Economic Review”, 76, 1072-1085.pl_PL
dc.referencesBernard A. B., Durlauf S. N. (1996), Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, „Journal of Econometrics”, 71, 161-173.pl_PL
dc.referencesBoyle G., McCarthy T. (1999), Simple Measures of Convergence in Per Capita GDP: A Note on Some Further International Evidence, „Applied Economics Letters”, 6, 343-347.pl_PL
dc.referencesCannon E. S., Duck N. W. (2000), Gallon's Fallacy and Economic Convergence, „Oxford Economic Papers”, 52, 415-419.pl_PL
dc.referencesDaalgard C. J., Vastrup J. (2001), On the Measurement of e-Convergence, „Economics letters”, 70, 283-287.pl_PL
dc.referencesDe Long J. B. (1988), Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment, „American Economic Review”, 1138-1154.pl_PL
dc.referencesDowrick S., Nguyen, D. (1989), OECD Comparative Economic Growth 1950-1985: Catch-up and Convergence, „American Economic Review”, 79(5), 1010-1030.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1993), Do Old Fallacies Ever Die?, „Journal of Economic Literature”, 30(4), 2129-2132.pl_PL
dc.referencesDe la Fuente A. (1997), The Empirics of Growth and Convergence: A Selective Review, „Journal of Economic Dynamics and Control”, 21, 23-73.pl_PL
dc.referencesGrier K., Tullock G. (1989), An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth. 1951-1980, „Journal of Monetary Economics”, 24, 259-276.pl_PL
dc.referencesKormenoli R., Meguire P. G. (1985), Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country Evidence, „Journal of Monetary Economics”, 16, 141-163.pl_PL
dc.referencesLucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, 22(1), 3-42.pl_PL
dc.referencesMaddison A. (1982), Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesMankiw N. G., Romer D., Weil D. H. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, 107, 407-438.pl_PL
dc.referencesQuah D. (1993), Gallon’s Fallacy and Tests of the Economic Convergence, „Scandinavian Journal of Economics”, 95(4), 427-443.pl_PL
dc.referencesRomer P. (1986), Increasing Returns and Long Run Growth, „Journal of Political Economy”, 94, 1002-1037.pl_PL
dc.referencesRomer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSala-i-Martin X. (1995), The Classical Approach to Convergence Analysis, „Economic Journal”, 106, 1019-1036.pl_PL
dc.referencesSala-i-Martin X. (1996), Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, „European Economic Review”, 40, 1325-1352.pl_PL
dc.referencesSala-i-Martin X. (1997), I Just Ran Four Million Regressions, „NBER Working Papers”, 6252.pl_PL
dc.referencesSolow R. M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, 70, 65-94.pl_PL
dc.referencesSzafrański G. (2004), Konwergencja gospodarcza. Metody, modele i analizy empiryczne polskiej gospodarki, niepublikowany doktorat, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record