Show simple item record

dc.contributor.authorCeranka, Bronisław
dc.contributor.authorGraczyk, Małgorzata
dc.date.accessioned2016-04-11T14:16:57Z
dc.date.available2016-04-11T14:16:57Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17773
dc.description.abstractW pracy omówiona została tematyka estymacji nieznanych miar (wag) p obiektów w sytuacji, gdy dysponujemy n operacjami pomiarowymi. Zastosowany model określany jest mianem chemicznego układu wagowego, przy czym ograniczona jest liczba pomiarów po szczególnych obiektów. Zostało podane dolne ograniczenie wariancji każdej składowej estymatora wektora nieznanych miar obiektów oraz warunki konieczne i dostateczne, przy spełnieniu których wariancje estymatorów osiągną to dolne ograniczenie. Do konstrukcji macierzy optymalnego chemicznego układu wagowego zostały wykorzystane macierze incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych oraz trójkowych zrównoważonych układów bloków.pl_PL
dc.description.abstractThe paper is studying the problem of estimation of the individual unknown measurements (weights) of p objects when we have at our disposal n measurement operations (weighings). In this problem we use the linear model called chemical balance weighing design under the restriction on the number times in which each object is measured. A lower bound for the variance of each of the estimated measurements and a necessary and sufficient conditions for this lower bound to be attained are given. The incidence matrices of balanced incomplete block designs and ternary balanced block designs arc used to construct the design matrix X of optimum chemical balance weighing design.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;194
dc.subjectbalanced incomplete block designpl_PL
dc.subjectchemical balance weighing designpl_PL
dc.subjectternary balanced block designpl_PL
dc.titleConstructions of Optimum Chemical Balance Weighing Designs Based on Balanced Block Designspl_PL
dc.title.alternativeKonstrukcje macierzy optymalnych chemicznych układów wagowych na podstawie macierzy incydencji zrównoważonych układów blokówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number195-203pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAgricultural University in Poznańpl_PL
dc.referencesBanerjee K.S. (1975), Weighing Designs for Chemistry, Medicine, Economics, Operations Research, Statistic, Marcel Dekker Inc., New York.pl_PL
dc.referencesBillington E.J., Robinson P.J. (1983), A list of balanced ternary block designs with r ≤ 15 and some necessary existence conditions, Ars Combinatoria, 16, 235-258.pl_PL
dc.referencesCeranka В., Graczyk M. (2001), Chemical balance weighing designs under the restriction on weighings, Discussiones Mathematicae - Probability and Statistics, 21, 111-120.pl_PL
dc.referencesCeranka B., Katulska К. (1999), Chemical balance weighing designs under the restriction on the number of objects placed on the pans, Tatra Mt. Math. Pub!., 17, 141-148.pl_PL
dc.referencesCeranka В., Katulska K., Mizera D. (1998), The application of ternary balanced block designs to chemical balance weighing designs, Discussiones Mathematicae - Algebra and Stochastic Methods, 18, 179-185.pl_PL
dc.referencesHotelling H. (1944), Some improvements in weighing and other experimental techniques, Ann. Math. Slat., 15, 297-305.pl_PL
dc.referencesRaghavarao D. (1971), Constructions and Combinatorial Problems in Designs of Experiment, John Wiley Inc., New York.pl_PL
dc.referencesSwamy M.N. (1982), Use of balanced bipartite weighing designs as chemical balance designs, Comm. Statist. Theory Methods, 11, 769-785.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record