Show simple item record

dc.contributor.authorTelka, Lucyna
dc.date.accessioned2016-01-21T07:43:32Z
dc.date.available2016-01-21T07:43:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-83-7525-332-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16699
dc.descriptionKsiążka stanowi zapis edukacyjnego wysiłku wychowawców w dekonstruowaniu dyrektywnego sposobu działania i transformacji wyobrażeń ku niedyrektywności w wychowaniu. Przedstawiona w niej analiza przekształcania wyobrażeń wychowawców dotyczy działań wychowawczych oraz relacji z wychowankiem w placówce dla małego dziecka do 3. roku życia. Znajdziemy w niej też przesłanki pedagogiki społecznej oraz metodologiczne i metodyczne przesłanki pedagogii instytucjonalnych dla tworzenia warunków współpracy praktyków i badacza (analisty). Celem tej współpracy stało się kształtowanie innej wiedzy własnej, stosowanej przez praktyków, odnoszącej się do koncepcji towarzyszenia w rozwoju oraz innych narzędzi pracy – np. projektu pedagogicznego. W toku współpracy ukonstytuowano systematyczne spotkania zespołu pedagogicznego w placówce, by rozmawiać o sprawach wychowania, by pielęgnować wrażliwość, wiedzę i wyobraźnię społeczną wychowawcy, już bez obecności analisty.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectprzekształcanie przestrzeni społecznej placówkipl_PL
dc.subjectbadanie-działanie-kształceniepl_PL
dc.subjectautonomia małego dzieckapl_PL
dc.subjectrefleksyjny wychowawcapl_PL
dc.subjecttowarzyszenie w rozwojupl_PL
dc.subjectprojekt pedagogicznypl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.titlePrzekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobkówpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Lucyna Telka, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[1]-303pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej, ul. Pomorska nr 46/48, 91-408 Łódź.pl_PL
dc.referencesAbric J.-C. (2003a), Les représentations sociales: aspects theoriques, [w:] Pratiques sociales et représentations, J. C. Abric (éd.), Presses Universitaires de France, Paris.pl_PL
dc.referencesAbric J.-C. (2003b), Methodologie de receuil des représentations sociales, [w:] Pratiques sociales et représentations, J. C. Abric (éd.), Presses Universitaires de France, Paris.pl_PL
dc.referencesAbric J.-C. (2003c), Pratiques sociales et représentations sociales, [w:] Pratiques sociales et représentations, J. C. Abric (éd.), Presses Universitaires de France Paris.pl_PL
dc.referencesAdler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F. (2006), Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesAffolter F. (1997), Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAndré A. (1998), Écriture et projet, [w:] C. Humbert (éd.), Projet en action sociale. Entre contraintes et creativité, L’Harmattan, Paris.pl_PL
dc.referencesArgyle M. (1999), Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAthanassiou C., Jouvet A. (1987), L’enfant et la crèche, Lyon.pl_PL
dc.referencesAverill J. R. (1999), W oku patrzącego, [w:] P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBabbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBadinter E. (1998), Historia miłości macierzyńskiej, Nowa Marianna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (1991), Élaboration de projet d’action et planification, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (1999), Sémantique de l’action et semantique d’intelligibilité des action, [w:] B. Maggi (ed.), Manier de penser, manier d’agir en éducation et en formation, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M. (2006), Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesBarbier J.-M., Galatanu O. (2000), La singularité des actions: quelques utiles d’analyse, [w:] L’analyse de singularité de l’action, J.-M. Barbier i in. (éd.), PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (2001), Kontekst założony, historyczny czy kreowany, [w:] A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Semantyka tekstu artystycznego, UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesBarus-Michel J., Enriquez E. (2002), Pouvoir, [w:] J. Barus-Michel, E. Enriquez, A. Lévy (éd.), Vocabulaire de psychologie. Références et positions, Erés, Ramonville Sainte-Agne.pl_PL
dc.referencesBellenger L., Couchaere M.-J. (1999), Animer et gerer un projet. Un concept et des outils pour anticiper l’action et la future, ESF, Paris.pl_PL
dc.referencesBenton T., Craib I. (2003), Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBerger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBettelheim B. (2005), Wystarczająco dobrzy rodzice, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesBirch A. (2005), Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBlanchet A. (1985), L’Entretien dans les sciences socials, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesBochno E. (2004), Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesBosse-Platiére S., Dethier A., Fleury C. Loutre-Du Pasquier (1995), Accueillir le jeune enfant: quelle professionnalisations, Erés, Ramonville Sainte-Agne.pl_PL
dc.referencesBrangier E., Tarquinio C. (1998), La compétence: modèle et usages. L’émergence de nouvelles normes sociales, [w:] Connexions. Competénces professionneles, Erés, Ramonville Sainte-Agne.pl_PL
dc.referencesBrougére G. (2000), Le jeu du point de vue de l’enfant, ,,Le Journal des Professionnels de l’Enfance”, no 3.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A., Lutomski G., Smykowski B. (1995), Wprowadzenie, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesCaiati M., Delac S., Müller A. (2003), Czy wszystko mi wolno. Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Wyd. „Jedność”, Kielce.pl_PL
dc.referencesCarré O. (2002), Wyobrażenia społeczne, [w:] O. Carré, E. Marynowicz-Hetka (red.), Bezrobocie i praca socjalna w Polsce i we Francji. Instytucjonalizacja, Wyd. ,,Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesCastro D. (2004), Introduction, [w:] D. Castro (ed.), Les interventions psychologiques dans les organisations, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesChaplain D.-L., Custos-Lucidi M.-F. (2001), Les métiers de la petite enfance. Des profession en quete d’identite, Syros, Paris.pl_PL
dc.referencesCibor R. (2000), Potencjał twórczy dziecka, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie sztuki, ,,Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesClore G. L. (1999), Dlaczego emocje wymagają procesów poznawczych, [w:] P. Ekman, R. J. Davidson, Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCollin F. (1986), Du privé et du public, [w:] Hannah Arend, ,,Les Cahiers du Grif”, no 33.pl_PL
dc.referencesContrepois A. (2003), Parler l'autonomie, ,,Métier de la Petite Enfance. Éveil et dévelopement de l’Enfant”, no 91.pl_PL
dc.referencesCotti E., Magni A. (2001), Dessins et couleurs: des outils a mieux exploiter, „Le Journal de Professionnels de l’Enfance”, no 13.pl_PL
dc.referencesCramer B. (2003), Pierwsze dwa lata. Co się dzieje pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCzerny J. (1997), Filozofia wychowania, Wyd. ,,Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesDamasio A. R. (1999), Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesDanielewska J. (red.), (2001), Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesDavid M. (1999), Analiza czynników powodzenia Instytutu Lóczy, [w:] M. Kolankiewicz (red.), Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, Dom Małych Dzieci im. Ks. G. P. Baudouina i Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDavid M. (1999), Pozwólmy przemówić opiekunkom, [w:] M. Kolankiewicz (red.), Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, Dom Małych Dzieci im. Ks. G. P. Baudouina i Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDavid M., Appell G. (1973), Lóczy ou le maternage insolite, Scarabee, Paris.pl_PL
dc.referencesDąbrówka A., Geller E., Turczyn R. (1995), Słownik synonimów, ,,Świat Książki”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDecret nr 2000 – 762 du 1 aôut 2000 relatif aux etablissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, Code de la sante publique.pl_PL
dc.referencesDelors J. (red.), (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich i Wydawnictwo UNESCO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDembiński M. (2005), Rytualne oblicze lekcji. Studium teoretyczno-empiryczne, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesDewe B. (1996), Wiedza i umiejętności w pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDesanlis A. (2004), Doudou, ninnin. L'object transitionel, ,,Cahier de la Puéricultrice”, no 173.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T. (1993), Tekst. Próba syntezy, IBL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDolto F. (1985), La cause des enfants, ed. R. Laffont, Paris.pl_PL
dc.referencesDolto F. (1994), Les etapes majeures de l’enfance, Gallimard, Paris.pl_PL
dc.referencesDolto F. (2002a), Dziecko i święto, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDolto F. (2002b), Dziecko w mieście, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDolto F. (2002c), Rozmowy z dzieckiem o śmierci, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDosda P. (1989), L’Analise de la pratique éducative dans un lieu de formation, [w:] P. Dosda, P. Fustier, R. Loisy, E. Ravon, G. Soria (éd.), Se former ou se soigner. L’analise de la pratique dans la formation et le travail social, Lyon.pl_PL
dc.referencesDubost J., Lévy A. (2002), Recherches-action et intervention, [w:] J. Barus-Michel, E. Enriquez, A. Lévy (éd.), Vocabulaire de psychologie. Références et positions, Erés, Ramonville Saint-Agne.pl_PL
dc.referencesErikson E. (2000), Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesFalk J. (1999), Relacja dorosły dziecko w domu małych dzieci: szacunek, bezpieczeństwo, autonomia, [w:] M. Kolankiewicz (red.), Relacja dorosły – dziecko w opiece zastępczej, Dom Małych Dzieci im. Ks. G. P. Baudouina i Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlandrin J. L. (1998), Historia rodziny, Nowa Marianna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFleck-Bangert R. (2001), O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków, Wyd. „Jedność”, Kielce.pl_PL
dc.referencesFlemming I. (1999), Po prostu zaczynamy, Wyd. ,,Jedność”, Kielce.pl_PL
dc.referencesFontaine A.-M. (2001), Questionner les pratiques par l'observation en équipe, ,,Métier de la Petite Enfance. Éveil et developement de l'Enfant”, no 10.pl_PL
dc.referencesFoudriat M. (1998), La place des jeux de pouvoir dans l’accompagnement des démarche de projet, [w:] C. Humbert (éd.), Projet en action sociale. Entre contraintes et créativité, Paris.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2005), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFredefon N. (1992), Pedagogika instytucjonalna, [w:] B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, ,,Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesFredefon N. (2001), Ku pedagogice doświadczalnej i refleksyjnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Wyd. ,,Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesFromm E. (2005), Mieć czy być, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesFustier P. (1989), De l’existence du groupe clinique a l’interieur de l’institution, [w:] P. Dosda, P. Fustier, R. Loisy, E. Ravon, G. Soria (éd.), Se former ou se soigner. L’analise de la pratique dans la formation et le travail social, Lyon.pl_PL
dc.referencesFustier P. (1993), Les corridors du quotidien. La relation d’accompagnement dans les établissements spécialisés pour enfants, PUL, Lyon.pl_PL
dc.referencesFustier P. (1998), De la crise du sacré au projet institutionnel, [w:] Connexions. Organisation et institution: nouvelles formes d’intervention, no 71, Erés, Paris.pl_PL
dc.referencesFustier P. (2000), Le lien d'accompagnement. Entre don et contrat social, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesGloton R., Clero C. (1985), Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGranosik M. (2006), Profesjonalizacja zawodów społecznych. Przykład pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGórniak J. (1991), Aktywność innowacyjna w organizacjach gospodarczych, [w:] A. Tokarz (red.), Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, SAWW, Kraków.pl_PL
dc.referencesHammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesHess R. (1989), Le lycée au jour le jour. Ethnographie d’un etablissement d’education, Librairie de Méridiens Klincsieck, Paris.pl_PL
dc.referencesHess R. (2002), Institution, [w:] J. Barus-Michel, E. Enriquez, A. Lévy (éd.), Vocabulaire de psychosociologie. Références et positions, Erés, Ramonville Saint-Agne.pl_PL
dc.referencesHoffmans-Gosset M.-A. (2000), Apprendre l’autonomie. Apprendre la socialisation, Chronique Sociale, Lyon.pl_PL
dc.referencesHubermann K. (1994), Struktura społeczna a rozwój osobowości, Wyd. UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesHumbert C. (éd.), (1998), Projet en action sociale. Entre contraintes et creativité, L’Harmattan, Paris.pl_PL
dc.referencesHurlock E. B. (1985), Rozwój dziecka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIlg F., Bates Ames L., Baker S. (2000), Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesImbert F. (1992), Vers une clinique du pédagogie. Un itinéraire en science de l’éducation, Éditions Matrice, Vigneux.pl_PL
dc.referencesJankowski A. (1995), Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJardine M. (2001), Laisser jouer, est-ce encore travailler?, ,,Le Furet”, no 34.pl_PL
dc.referencesJaruszka U. (1999), Edukacja zawodowa a zatrudnienie, ,,Pedagogika Pracy”, nr 35.pl_PL
dc.referencesJędrzejek J. (2004), Rodzice w żłobku. Opinie, formy współpracy, zaangażowanie, Łódź (maszynopis pracy magisterskiej).pl_PL
dc.referencesJobert G. (2002), Formation, [w:] J. Barus-Michel, E. Enriquez, A. Lévy (éd.), Vocabulaire de psychologie. Références et positions, Erés, Ramonville Sainte-Agne.pl_PL
dc.referencesJodelet D. (1994), Représentations sociales: un domaine en expansion, [w:] D. Jodelet (ed.), Les représentations sociales, Presses Universitaires de France, Paris.pl_PL
dc.referencesJohnson D. W. (1992), Podaj dłoń, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamińska H. (1996), Struktura projektu na przykładzie projektu świetlicy środowiskowej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski (red.), Wokół problemów działania społecznego, Wyd. Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamiński A. (1969), Uwagi o artykule dra Uziembły: ,,Różne sposoby rozumienia terminu pedagogika społeczna” z 25 października 1969 roku (maszynopis).pl_PL
dc.referencesKamiński A. (1982), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKarolak W. (2005), Projekt artystyczny – projekt edukacyjny. Metoda pracy projektowej – Międzynarodowy Projekt Artystyczno-Edukacyjny, [w:] W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Dylematy edukacji artystycznej, t. 1, Edukacja artystyczne wobec przemian w kulturze, Wyd. ,,Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesKarwowska-Struczyk M., Hajnicz W. (1998), Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKielar-Turska M. (2000), Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKolankiewicz M., (red.), (1998), Pielęgnacja niemowląt i małych dzieci w placówkach opiekuńczych, Dom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina i Wydawnictwo ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopaliński W. (1967), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorczak J. (1992), Jak kochać dziecko, J. Santorski i CO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, PAN, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. (red.) (1999), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKotlarska-Michalska A. (2003), Pracownik socjalny jako badacz i strateg – nowe wyzwania w kształceniu, [w:] E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Akapit, Toruń.pl_PL
dc.referencesKozielecki J. (1996), Transgresja a kształcenie człowieka, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski (red.), Wokół problemów działania społecznego, Warszawa, Interart.pl_PL
dc.referencesKrüger H.-H. (2005), Wprowadzenie w teorię i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKrzysztoszek Z. (2004), Wartość edukacyjna innowacji, [w:] Z. Krzysztoszek, W. Rabczuk (red.), Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKruk J. (1998), Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia teksu, Wyd. ,,Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurcz A. (1997), Żłobek, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, Wyd. WSP, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesKurcz A. (2005), Żłobek, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole.pl_PL
dc.referencesLalak D., Pilch T. (2003), Strategie badawcze i funkcje utylitarne badań w pedagogice społecznej, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wyd. Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeblanc N. (2002), Petite enfance: avant Lóczy et après, ,,Ver l’Éducation Nouvelle”, no 506.pl_PL
dc.referencesLelouvier G. (2004), L’Empowerment, [w:] D. Castro (éd.), Les interventions psychologiques dans les organisations, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesLepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (1988), Instytucje socjalno-wychowawcze. Wybrane problemy teoretyczne, [w:] I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka (red.), Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa.pl_PL
dc.referencesLepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (red.), (1990), Przekształcanie środowiska społecznego. Dorobek i kierunki dalszych badań, TWWP, Łódź.pl_PL
dc.referencesLepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (red.), (1990), Przekształcanie środowiska społecznego. Dorobek i kierunki dalszych badań, TWWP, Łódź.pl_PL
dc.referencesLewin A. (1986), Tryptyk pedagogiczny. Korczak–Makarenko–Frainet, Nasza Księgarnia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLoubat J.-R. (1997), Élaborer son projet d’etablissement social et medico-social. Contexte, méthodes, outiles, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesLourau R. (1970), L’analyse institutionnelle, Minuit, Paris.pl_PL
dc.referencesLuders Ch. (2001), Jakościowe badania instytucjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży, [w:] Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (2003), Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Wyd. Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLutyński J. (2000), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁatacz E. (1998), Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości, ,,Wychowanie na co dzień”, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesŁobocki M. (2004), Badanie w działaniu na usługach nauczycieli, [w:] Materiały konferencyjne. Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŁopatkowa M. (2002), Elementarz wychowania małego dziecka, LSW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajka J. (1998), Wychowanie jako czynność społeczna. Analiza według schematów Znanieckiego i Parsonsa, [w:] W. Ambrozik, J. Modrzewski (red.), Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, Wyd. BWSH, Koszalin.pl_PL
dc.referencesMarc E., Piccard D. (2000), Relations et communications interpersonnelles, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesMarc V., Marc O. (2002), Premiers dessins d'enfants. Les traces de la memoire, Nathan, Paris.pl_PL
dc.referencesMarcelli D. (2001), Éloge de la surprise, ,,Le Furet”, no 34.pl_PL
dc.referencesMarody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych, Wyd. Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (1987), Diagnostyka pedagogiczna w pracy społeczno-wychowawczej, [w:] I. Lepalczyk, J. Badura (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (1991), Analiza instytucjonalna – rodowód, przesłanki ogólne, przydatność w pedagogice społecznej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski (red.), Rodzina i instytucje socjalno-wychowawcze, CPBP, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (1994), Aplikacyjny nurt analizy instytucjonalnej i jego przydatność dla pedagogiki społecznej, [w:] B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, WODN w Łodzi i WNoW UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarynowicz.Hetka E. (1998), Tworzenie i przekształcanie instytucji społecznych, ,,Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 9.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (1999a), Ruchy instytucjonalne i pedagogika społeczna – w poszukiwaniu uzasadnień działania społecznego, [w:] E. Kantowicz, A. Olubiński, (red.), Pedagogika społeczna w Polsce. Między stagnacją a zaangażowaniem, t. 1, Katowice.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (1999b), Działanie społeczne, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wyd. Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2002a), Zamiast zakończenia. W sprawie kształcenia do profesji społecznych, [w:] E. Marynowicz-Hetka, (red.), Badanie – działanie – kształcenie. Czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, Łódź, ŁTN.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka, E. (2002b), Badanie – działanie – kształcenie. Wybrane problemy analizy i przygotowania do działania, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2003a), Towarzyszenie w rozwoju dziecku i jego rodzinie. Kilka uwag na rozpoczęcie debaty, Łódź (maszynopis referatu).pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2003b), Ramy instytucjonalne działania społecznego. Przykład pracy socjalnej, [w:] Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Wyd. Naukowe Akapit, Katowice.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2003c), Miejsce wartości w polu działania społecznego – czyli o aksjologicznym kryterium działania społecznego. Kilka refleksji od K. Kotłowskiego do L. Lavelle’a, [w:] S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2003d), Podejście transwersalne w analizie obszarów działania społecznego. Przykład pedagogiki społecznej, [w:] S. Kawula, E. Marynowicz-Hetka, A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, ,,Kastalia”, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka (2003e), Podstawy działań profilaktycznych – wybrane odniesienia teoretyczne kształcenia, [w:] Telka L. (red.), Programy profilaktyki uzależnień. Z doświadczeń autorów, Wyd. ,,Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2005), Towarzyszenie w rozwoju dziecku i jego rodzinie. Kilka uwag na rozpoczęcie debaty, [w:] H. Mazur, L. Przybylska, A. Rudyk, M. Świercz, L. Telka, B. Wolska (red.), Wspólnie z dzieckiem. Opis zabaw realizowanych w łódzkich żłobkach, Wyd. A21, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatuszek K. (2004), Zmiana społeczna, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wyd. WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesMazur H. (2004), Wspieranie sił społecznych w tworzeniu środowiska wychowawczego na przykładzie łódzkich żłobków, [w:] E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik (red.), Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMcKay M., Davis M., Fanning P. (2001), Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMeirieu P. (2000), L’École et les parents. La grande explication, Plon, b.m.w.pl_PL
dc.referencesMellier D. (2000), L’inconsient a la crèche. Dynamique des équips et accueil des bébés, ESF, Issy-les-Moulineaux.pl_PL
dc.referencesMellier D. (2002), Médiation, temporalité et méthodes d’observation du bébé en psychanalyse et en clinique, [w:] B. Chouvier (éd.), Les processus psychique de médiation, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesMelosik Z. (2002), Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Wolumin, Poznań.pl_PL
dc.referencesMendyk E. (1999), Zabawa dziecka przejawem jego własnej aktywności, ,,Wychowanie w Przedszkolu”, nr 3.pl_PL
dc.referencesMercader P., Ciccone A. (2003), La formation des praticiens du social. Accompagner une crise migratoire, [w:] Ch. Labonte-Roset, E. Marynowicz-Hetka, J. Szmagalski (éd.), La formation et action dans le travail social pour L’Europe d’aujourd’hui. Le défi et la diversité des solutions, Wyd. ,,Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesMesli C. (2000), Jeu et jouets dans le développement de l’enfant, ,,Le Journal des Professionnels de l’Enfance”, no 3.pl_PL
dc.referencesMęczkowska A. (2002), Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesMichelot Ch. (2002), Demande, [w:] J. Barus-Michel, E. Enriquez, A. Lévy (ed.), Vocabulaire de psychologie. Références et positions, Erés,.Ramonville Saint-Agne.pl_PL
dc.referencesMikinka K. (2004), Kwalifikacje zawodowe opiekunek w żłobkach i możliwości ich doskonalenia, Łódź (maszynopis pracy magisterskiej).pl_PL
dc.referencesMiksza M. (1998), Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiles M., Huberman A. (2000), Analiza danych jakościowych, Transhumana, Białystok.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (1994), De représentations collectives aux représentations sociales, [w:] D. Jodelet (éd.), Les représentations sociales, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesMoscovici S. (red.), (1998), Psychologia społeczna w relacji Ja–Inni, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMoss P. (éd.), (1996), Cobler la qualité dans les services d’accueil pour jeunes enfants, b.m.w.pl_PL
dc.referencesMozère L. (1992), Le printemps des crèches. Histoire et analyse d’un movement, L’Harmattan, Paris.pl_PL
dc.referencesMrugalska K. (1999), Czy rodzice i profesjonaliści mogą być sojusznikami, [w:] H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNawroczyński B. (1932), Swoboda i przymus w wychowaniu. Siedem rozpraw pedagogicznych, ,,Nasza Księgarnia”, ZNP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNeill A. S. (1994), Nowa Summerhill, ,,Zysk i S-ka”, Poznań.pl_PL
dc.referencesNentvig-Gesemann I., Klar I. (2004), Akcjonizm, regularność i reguły – o kulturze dziecięcych zabaw, [w:] S. Krzyczała (red.), Społeczne przestrzenie doświadczania. Metoda interpretacji dokumentarnej, TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNęcka E. (1998), Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesNęcka E. (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNiebrzydowski L. (1999), Psychologia ludzkich potrzeb i aspiracji, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski C. (2001), L’accompagnement dans formation des éducateurs specialisés: entre construction de l’identité professionnelle et autonomie du sujet, ,,Chemins de Formation”, no 4.pl_PL
dc.referencesObuchowski K. (1997), Mikro i makro świat człowieka, [w:] B. Suchodolski (red.), Strategie obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej. Zbiór studiów, Dom Wydawniczy ,,Elipsa”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOEuvray K., Roelli C., Wavre M.-L., Dietrich N., Hosek M., Vieli P. (1993), De l’accompagnement social, ,,Travail Social”, nr 3.pl_PL
dc.referencesOkoń W. (1995), Zabawa a rzeczywistość, Wyd. ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlechnowicz H. (1999), O elementarnym kształceniu najmłodszych dzieci, [w:] H. Olechnowicz (red.), U źródeł rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlejnik L. (1974), Psychologiczne i pedagogiczne aspekty rozwoju mowy dzieci wychowywanych w żłobkach i domach małych dzieci, [w:] Małe dziecko w zakładzie. Wytyczne dla personelu żłobków i domów małych dzieci. Biuletyn nr 2, PZWL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlubiński A. (2003), Znaczenie wiedzy w pracy socjalnej, [w:] E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń.pl_PL
dc.referencesOssowski S. (1967), Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrowska U. (2000), Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Wyd. ,,Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesOstrowska U. (2002), Relacje interpersonalne w edukacji jako przedmiot badań, [w:] U. Ostrowska (red.), Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Wyd. ,,Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesOury F., Vasquez A. (1998), Vers une pedagogie institutionelle?, Édition Matrice, Vigneux.pl_PL
dc.referencesPaleska D. (1973), Znaczenie i niektóre sposoby zdobywania sprawności manualnej przez małe dziecko, [w:] Małe dziecko w zakładzie. Wytyczne dla personelu żłobków i domów małych dzieci. Biuletyn nr 2, PZWL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPapiewska K. (2004), Rozwój społeczny dziecka przekraczającego próg przedszkola. Analiza porównawcza na przykładzie dzieci uczęszczających i nie uczęszczających do żłobka, Łódź (maszynopis pracy magisterskiej).pl_PL
dc.referencesPiaget J., Inhelder B. (1999), Psychologia dziecka, Siedmioróg, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPiekarski J. (1998), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka – komentarze, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (red.), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Wyd. UŁ, ŁTN, ZNP, Łódź.pl_PL
dc.referencesPiekarski J., Marynowicz-Hetka E. (1996), Projekt działania i jego funkcje, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski (red.), Wokół problemów działania społecznego, Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrusiński B. (1988), Przechadzka po ochronach warszawskich, [w:] Lepalczyk I. (red.), Źródła do pedagogiki opiekuńczej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPilch T. (1998), Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (red.), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Wyd. UŁ, ŁTN, ZNP, Łódź.pl_PL
dc.referencesPilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoznańska J., Wierzejska Z., Zygmunciak E. (1993), Wskazania wychowawcze do pracy z małym dzieckiem w placówkach wychowania zbiorowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProjet pedagogique, (2001), Centre multi-accueil Boileau, Lyon (maszynopis).pl_PL
dc.referencesPrzecławska A. (1993), Wychowanie jako spotkanie – kilka pytań zamiast wstępu, [w:] A. Przecławska (red.), Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych, Oficyna Edytorska ,,CIVITAS”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzecławska A. (1999), Przestrzeń życia człowieka – między perspektywą mikro a makro, [w:] A. Przecławska, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzybylska L. (1988), Doskonalenie pracy żłobka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej, [w:] I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka (red.), Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie, Wrocław– Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1947), Oświata dorosłych, Ludowy Instytut Oświaty i Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1951), Technika pierwszej pracy badawczej, Łódź.pl_PL
dc.referencesRadlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesRebaud C. (2000), Les prof., on ne peut jamais les voir! Ou comment renouer le dialogue dans l’intérêt de l’enfant, [w:] P. Meirieu (éd.), L’École et les parents. La grand explicaton, Plon, b.m.w.pl_PL
dc.referencesRegulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, Uchwała nr IV/ 49/98, Rada Miejska w Łodzi z dnia 9.12.1998 r.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (1991), Podług nadziei, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRiffault J. (2000), Penser l’écrit professionnel en travail social. Contexte, pratiques, significations, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesRotkiewicz H. (red.), (1997), Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Wyd. ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosse M., (2002), Conflits entre enfants. Quelques réflexions sur les conflits dans un groupe d'enfants, ,,Métier de la Petite Enfance. Éveil et developement de l’Enfant”, no 81.pl_PL
dc.referencesRouchy J.-C. (1998), Problématique de l’intervention, [w:] Connexions. Organisation et institution: nouvelles formes d’intervention, no 71, Erés, Paris.pl_PL
dc.referencesRoux M.-A. (2004), L’évaluation de la qualité dans le champ social et medico-social: regard analitique sur le contexte conceptuel et représentationnel, ,,Handicap. Revu de Sciences Humaines et Sociales”, no 101–102.pl_PL
dc.referencesRudyk A. (2002), Łódzkie żłobki w opinii rodziców, Łódź (materiały nie publikowane).pl_PL
dc.referencesRychliński S. (1932), Badania środowiska społecznego. Podstawowe zagadnienia metodologiczne, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRychliński S. (1947), Lustracje społeczne, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesSaarni C. (1999), Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie, [w:] P. Salovey, D. Sluter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesSandri R. (red.), (1994), L’observation du nourrisson selon Ester Bick et ses applications, Lyon.pl_PL
dc.referencesSantiago-Delefosse M. (2004), Troubles psychologiques et psychopatologiques liés au travail: facteurs de protection de la santé dans le travail, [w:] D. Castro (éd.), Les interventions psychologiques dans les organisations, Dunod, Paris.pl_PL
dc.referencesSajdera J. (2003), Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji, WN Akademia Pedagogiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesSemin G. (1994), Prototypes et représentations sociales, [w:] D. Jodelet (éd.), Les représentations sociales, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesSchaffer H. R. (2005), Psychologia dziecka, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesSchaffer H. R. (1994a), Wczesny rozwój społeczny, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesSchaffer H. R. (1994b), Wzajemność kontroli we wczesnym dzieciństwie, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesSchaffer H. R. (1994c), Epizody wspólnego zaangażowania jako kontekst rozwoju poznawczego, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesSchulz R. (1996), Studia z innowatyki pedagogicznej, Toruń.pl_PL
dc.referencesSchuhl Ch. (2000), La douce violence des pratiques professionnelles, ,,Métier de la Petite Enfance. Éveil et developement de l’Enfant”, no 56.pl_PL
dc.referencesSchuhl Ch. (2004), Vivre en crèche. Remédier aux douces violences, Chronique Social, Lyon.pl_PL
dc.referencesSilberg J. (1995), Gry i zabawy z maluchami, ,,Media Rodzina”, Poznań.pl_PL
dc.referencesSingery J. (2003), Représentations sociales et projet de changement technologique en entreprise, [w:] J. C. Abric (éd.) Pratiques sociales et représentations, PUF, Paris.pl_PL
dc.referencesSkulicz D. (1998), Badanie w działaniu, [w:] S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesSmolińska-Thaiss B. (1988), Badanie przez działanie w pedagogice społecznej, [w:] B. Smolińska-Theiss (red.), Badanie i działanie. W poszukiwaniu metod organizowania środowiska społecznego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmolińska-Theiss B. (1993), Dzieciństwo w małym mieście, Wyd. ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmolińska-Theiss B. (2002), Dzieciństwo – zmieniająca się kategoria społeczna, ,,Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 4.pl_PL
dc.referencesSoudé C. (2004), Le journal dans l’écriture du stage, ,,Chemins de Formation”, no 7.pl_PL
dc.referencesSoudier M. (2004), Écrire le terrain, „Chemins de Formation”, no 7.pl_PL
dc.referencesSoulet M. H. (1996), Działanie społeczne, jego wymiar pedagogiczny na przykładzie pracy socjalnej z rodziną, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Interart, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSowiński A. (2000), Pedagogiczny sens innowacji w wychowaniu, [w:] J. Piekarski, B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesSroczyński W., (2002), Pedagogika społeczna a kompetencje społeczne, ,,Pedagogika Społeczna”, nr 4.pl_PL
dc.referencesStaub-Barnasconi S. (1989), Connaissance et savoir-faire, [w:] M. Fehlmann, J.-P. Frangniere, C. Haefli, A. Wagner (éd.), Manuel de l’action sociale en Suisse, Lausanne.pl_PL
dc.referencesSternis C., (2000), De la fusion à l’autonomie, ,,Le Journal des Professionnels de l’Enfance”, no 3.pl_PL
dc.referencesStewart J. (red.), (2000), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStochmiałek J. (2005), W poszukiwaniu teorii zmiany społecznej, ,,Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzmagalski J. (2006), Metody pracy socjalnej w kontekście funkcji prakseologicznej pedagogiki społecznej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzmidt K. J. (2001), Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzmidt K. J. (2006), Teoretyczne i metodyczne podstawy procesu rozwijania zdolności ,,myślenia pytajnego”, [w:] W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Dylematy edukacji artystycznej, t. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, Wyd. ,,Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzmidt K. J. (2002), Model action-recherches w badaniach twórczości dzieci i młodzieży. Próba pogodzenia zwaśnionych stron, [w:] E. Marynowicz-Hetka, (red.), Badanie–działanie–kształcenie. Czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. ,,Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzuman S. (1990), Sztuka dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymański M. (2000), O metodzie projektów, Wyd. ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B. (2002), Badanie przez działanie w środowisku szkolnym, [w:] E. Marynowicz-Hetka, (red.), Badanie–działanie–kształcenie. Czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚwida H. (1970), Osobowość jako problem pedagogiki, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesŚwida H. (1974), Osobowość w społeczeństwie i kulturze, Studia Pedagogiczne XXX, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesŚwida H. (1979), Pojęcie wartości i jej znaczenie dla funkcjonowania osobowości, [w:] H. Świda (red.), Młodzież a wartości, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (1993), Temporalny wymiar przemian zachodzących w Polsce, [w:] A. Jawłowska, M. Kempy, E. Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (1997), Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej w Polsce, [w:] A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Munters (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wyd. ,,Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2000), Pomoc w rozwoju realizowana przez żłobki wobec dziecka i rodziny, Łódź (maszynopis).pl_PL
dc.referencesTelka L. (2002), Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój dziecka i rodziny, [w:] A. Tokarova (red.), Kvalita Źivota v kontextoch globalizacie a vykonovej spolocnosti, Presov.pl_PL
dc.referencesTelka L. (2005), Twórczość małego dziecka – możliwości wspierania w rozwoju, [w:] W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Dylematy edukacji artystycznej, t. 1, Edukacja artystyczne wobec przemian w kulturze, Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesTheiss W. (1984), Radlińska, ,,Wiedza Powszechna”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTheiss W. (1988), Badanie i działanie w koncepcji Heleny Radlińskiej, [w:] B. Smolińska-Theiss (red.), Badanie i działanie. W poszukiwaniu metod organizowania środowiska społecznego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTillmann K.-J. (2005), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarz A. (1991), Emocje i ich stymulatory w przebiegu procesu twórczego, [w:] A. Tokarz (red.), Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, SAWW, Kraków.pl_PL
dc.referencesTondera J. (1990), Środowisko i jego przekształcanie w pedagogice społecznej H. Radlińskiej, [w:] I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka (red.), Przekształcanie środowiska społecznego. Dorobek i kierunki dalszych badań, TWWP, Łódź.pl_PL
dc.referencesTurner J. (1998), Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesTrzebiński J. (2002), Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesUlkowska A. (2004), Sieć wsparcia społecznego wobec zagrożonego rozwoju dziecka uczęszczającego do żłobka, Łódź (maszynopis pracy magisterskiej).pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D. (2003), Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., Piekarski J. (2003), Badania jakościowe – uwagi wprowadzające, [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesUziembło A. (1968), Różne sposoby rozumienia terminu pedagogika społeczna, WAP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVamos J. (2002), Ce que le bébé peut attendre de sa journée à la crèche, ,,Métier de la Petite Enfance. Éveil et developement de l’Enfant”, no 77.pl_PL
dc.referencesWadsworth B. (1998), Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWagner A. (1998), Debata o pracy socjalnej/pedagogice społecznej – reprezentujemy homogeniczny czy heterogeniczny paradygmat naukowy, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska (red.), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Wyd. UŁ, WSP ZNP, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWallon P., Cambier A., Engelhart D. (1993), Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeismann-Arcache C. (2001), Du gribouillage au dessin figuratif, „Le Journal de Professionnel de l’Enfance”, no 13.pl_PL
dc.referencesWinnicott D. W. (1976), Jeu et realité. L’espace potenciel, Gallimard, b.m.w.pl_PL
dc.referencesWinnicott D. W. (1993), Dziecko, jego rodzina i świat, Wyd. Santorski i Co, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitkowski T. (1995), Psychologia konfliktów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolska-Prylińska D. (2002), Projekt socjalny – działanie społeczne, [w:] E. Marynowicz-Hetka, (red.), Badanie – działanie – kształcenie. Czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWspólnie z dzieckiem. Opis zabaw realizowanych w łódzkich żłobkach (2003), H. Mazur, L. Przybylska, A. Rudyk, M. Świercz, L. Telka, B. Wolska (red.), Łódź.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1985), Model badań poprzez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji empiryki ,,jakościowej”, ,,Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1995), ,,Talabot”, czyli badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem, [w:] A. Jałowiecka, M. Kempny, E. Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych w Polsce, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWypiorczyk B. (2004), Trudności w rozwoju dzieci w wieku poniemowlęcym. Przyczyny, przebieg i sposoby zapobiegania, Łódź (maszynopis pracy magisterskiej).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record