Now showing items 7-12 of 12

  • Przykłady prognozowania cen za pomocą wybranych metod ekonometrycznych 

   Rosati, Dariusz; Ryszkiewlcz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
   Niniejszy artykuł jest ilustracją (na podstawie konkretnych przykładów liczbowych) niektórych metod prognozowania cen, przedstawionych w artykule D. Rosatiego "Wybrano metody prognozowania cen w handlu zagranicznym". W ...
  • Rola prognozowania w podejmowaniu przedsięwzięć integracyjnych w RWPG 

   Miciński, Andrzej (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The integration of socialist countries is a new phenomenon. The forms of its implementation should undergo an evolution on the way of confrontation between novel solutions and the economic practice. Forecasting should ...
  • Strukturalne przeobrażenia w gospodarce światowej 

   Nacewski, Jerzy (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The author's main attention ie focussed on three essential characteristic features, which, to a large extent, account for structural changes in the capitalist economy. They include: progressive process of the economic ...
  • Wybrane metody prognozowania cen w handlu zagranicznym 

   Rosati, Dariusz (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The article deals with some selected methods of international price forecasting. First, specific features of international price forecasting are formulated and need for a special methodology is emphasised. Next, some ...
  • Zasady badania ruchu cen statków na rynku światowym 

   Jeliński, Bohdan (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   Analysis of movement of the world prices for merchant ships is an extremely difficult task. The crisis which affected adversely the navigation and shipyards in capitalist countries in the seventies led to checking the ...
  • Zmiany na światowych rynkach paliwowo-energetycznych i ich wpływ na polskie obroty nośnikami energii 

   Skórkowska, Barbara (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   The article discusses an attempt at estimation of the effects of changes in prices on the world fuels and energy markets on Poland's trade in primary energy carriers. In the first part of this article there are analyzed ...