"Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance" jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Od 2003 wydawany jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney. Wcześniej, tj. od 1972 ukazywał się jako Shakespeare Translation; od 1986 jako Shakespeare Worldwide: Translation and Adaptation, red. Yoshiko Kawachi. Od początku istnienia, Multicultural Shakespeare wzbudzał zainteresowanie badaczy z różnych zakątków świata, z czasem stał się istotną publikacją z zakresu studiów szekspirowskich o zasięgu międzynarodowym. Pierwotnie poświęcony głównie przekładom, przekształcił się w periodyk, zajmujący się adaptacjami/przywłaszczeniami tekstów Szekspira, nowymi odczytaniami i inspiracjami jego dziełami.


Nazwa: Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance
ISSN: 2083-8530
e-ISSN: 2300-7605
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2004 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more