Show simple item record

dc.contributor.authorAdamczyk, Beata
dc.contributor.authorKowalska, Jolanta E.
dc.date.accessioned2015-10-16T07:33:17Z
dc.date.available2015-10-16T07:33:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationConfrontational pedagogy as a proposition of new approach to work with socially maladjusted teenagers in educational centres German experiences / Pedagogika konfrontacyjna jako propozycja nowego podejścia do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w placówkach oświatowych. Doświadczenia niemieckie, [in:] Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers. Good practices in educational work. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej, eds. J. E. Kowalska, A. Sobczak, A. Kaźmierczak, Łódź University Press, Łódź 2015, p. 69–92 / s. 253–277.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-564-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12556
dc.descriptionSupporting child and youth development, especially the wards of socio-therapeutic and reclamation centres, is one of the aims of educational process. As can be seen from previous experiences, classes based on education through sport and its values as well as moral models connected with it play an immense role. I hope most sincerely that the lesson plans, games and plays as well as educational classes included here will become a complementation of the previous volume where the issue of social maladjustment of the young people was presented from theoretical perspective.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublished within the project “Therapy through development. Programme of developing a chain of youth centres for young people at risk of being excluded from education system”. Project co-financed by the EU funds as part of the European Social Fund.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof“Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers. Good practices in educational work. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej”, eds. J. E. Kowalska, A. Sobczak, A. Kaźmierczak, Łódź University Press, Łódź 2015;
dc.titleConfrontational pedagogy as a proposition of new approach to work with socially maladjusted teenagers in educational centres German experiencespl_PL
dc.title.alternativePedagogika konfrontacyjna jako propozycja nowego podejścia do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w placówkach oświatowych. Doświadczenia niemieckiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by University of Łódź, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[69]-92; [253]-277pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteBeata Adamczyk – MA, a pedagogue, graduate of the University of Łódź, scientific interests: professionalization of social work, social gerontology, quality methods in pedagogy. A scholarship holder of the Alice Salomon University of Applied Sciences in Berlin.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteBeata Adamczyk – mgr, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, zainteresowania badawcze: profesjonalizacja pracy socjalnej, gerontologia społeczna, metody jakościowe w pedagogice. Stypendystka Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej i Pedagogiki Społecznej im. Alice Salomon w Berlinie.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJolanta Elżbieta Kowalska – PhD, assistant at the Department of Physical and Health Education at the Faculty of Educational Sciences at the University of Łódź. A member of Fair Play Club of the Polish Olympic Committee. A laureate of the Fair Play Prize of PKOl for promoting the fair play idea. Author and coordinator of a project: “I’m fair” – a government leader in the programme limiting crime and anti-social behaviour „It’s safer together”, nominated in 2012 for the European Crime Prevention Award (ECPA) and Conferences of Good Practices of the European Crime Prevention Network (EUCPN) “Sport, learning and art in preventing crime among children and teenagers”. Her scientific interests include primarily education in civilised reception of a sports event, and preventing anti-social behaviour through sport, promoting Olympic values and fair play principle.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJolanta Elżbieta Kowalska – dr, adiunkt w Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laureatka nagrody Fair Play PKOl za promocję idei fair play. Autorka i koordynatorka projektu „Jestem fair” – lidera rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w 2012 r. nominowanego do Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej (ECPA) oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim edukację do kulturalnego odbioru widowiska sportowego i przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym poprzez sport, propagowanie wartości olimpijskich i zasady fair play.pl_PL
dc.referencesBüchner R., „Miteinander klarkommen!” – Konfrontatives Sozial-Kompetenz Training (KSK), http://www.soziales-training.de/down/KSK-Konzept%202008.pdf [dostęp: 16.01.2015].pl_PL
dc.referencesBüchner R., Ziegler M., Konflikt- und Teamkompetenz ist trainierbar! Konfrontatives Soziales Kompetenz-Training (KSK) für Jugendliche an der Schnittstelle von Schule-Ausbildung-Beruf, [w:] U. Koch-Laugwitz (red.), Konfrontative Pädagogik – neue Handlungsstrategien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen als Täter und Opfer in einer erziehenden Schule, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2005.pl_PL
dc.referencesBüchner R., Ziegler M., „Was tun mit den Schwierig(st)en?” Ein Interventionskonzept für (mehrfach-) auffällige, aggressive Schülerinnen an Berliner Schulen, 2004, http://www.soziales-training.de/down/Interventionskonzept.pdf [dostęp: 16.01.2015].pl_PL
dc.referencesEine Handreichung für Schulen, praca zbiorowa w ramach projektu: stark.stärker.WIR., Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Wurttemberg–Stuttgart 2012, http://www.kontaktbuero-praevention-bw.de/site/pbsbw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/kontaktbuero-praevention-bw/pdf/Handreichung_Online.pdf [dostęp: 9.02.2015].pl_PL
dc.referencesJetter-Schröder M., Matzke R., Negrelli B., Interventionsprogramm für verhaltensauffällige Schüler (InvaS). Ein Kooperationsprojekt von Stadtjugendamt, Staatlichem Schulamt und Polizeipräsidium Mannheim, [w:] U. Koch-Laugwitz (red.), Konfrontative Pädagogik – neue Handlungsstrategien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen als Täter und Opfer in einer erziehenden Schule, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2005.pl_PL
dc.referencesTischner W., Konfrontative Pädagogik – die vergessene “vaeterliche” Seite der Erziehung, 2004, http://www.antigewalt.com/c_fachartikeltischner.pdf [dostęp: 17.01.2015].pl_PL
dc.referencesWeidner J., Konfrontative Pädagogik. Plädoyer für eine gerade Linie mit Herz – auch im schulischen Alltag, [w:] U. Koch-Laugwitz (red.), Konfrontative Pädagogik – neue Handlungsstrategien im Umgang mit Kindern und Jugendlichen als Täter und Opfer in einer erziehenden Schule, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2005.pl_PL
dc.referencesWeidner J., Kilb R., Handbuch Konfrontative Pädagogik, Juventa Verlag, Weinheim und München 2010.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ifkh.de/konfrontative-handlungslehre/konfrontative-gesprachsfuhrung-in-der-jugendhilfe [dostęp: 9.02.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.konfrontativepaedagogik.de [dostęp: 16.01.2015].pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record