Now showing items 1-1 of 1

    • Odnawialne mechanizmy finansowania inwestycji ze środków unijnych 

      Żbik, Aneta (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2015)
      Artykuł prezentuje rolę i znaczenie instrumentów finansowych jako narzędzi finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków polityki spójności. Opisuje mechanizmy wdrażania instrumentów odnawialnych w perspektywach ...