Now showing items 1-7 of 7

  • Kluczowe obszary zmian organizacji jutra 

   Januszkiewicz, Katarzyna ORCID; Bednarska-Wnuk, Izabela ORCID; Czajkowska, Maria ORCID; Kołodziejczak, Małgorzata ORCID; Michalak, Joanna Malgorzata ORCID; Świątek-Barylska, Ilona ORCID; Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  • Konsekwencje zmian dla zachowań organizacyjnych 

   Januszkiewicz, Katarzyna ORCID; Bednarska-Wnuk, Izabela ORCID; Czajkowska, Maria ORCID; Kołodziejczak, Małgorzata ORCID; Michalak, Joanna Malgorzata ORCID; Świątek-Barylska, Ilona ORCID; Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  • Nowy wymiar komunikacji organizacyjnej 

   Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  • Od teorii systemów do teorii złożoności – o różnorodności metod zarządzania organizacjami 

   Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
   Praktyka zarządzania jest podatna na mody z powodu chęci i potrzeb ciągłego doskonalenia się i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Takie podejście pociąga za sobą nieustanne pragnienie innowacji, a teoria złożoności stała ...
  • Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania 

   Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   Publikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania ...
  • Realizacja procesu komunikacji w doradztwie biznesowym 

   Caban-Piaskowska, Katarzyna; Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   The aim of the chapter is to show and analyse communication methods applied by consultants playing various roles in business consulting. To achieve this goal, first, the consulting process is defined and consultants are ...
  • Wprowadzenie 

   Januszkiewicz, Katarzyna ORCID; Czajkowska, Maria ORCID; Kołodziejczak, Małgorzata ORCID; Zalewska-Turzyńska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)