Show simple item record

dc.contributor.authorBednarek, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-09-28T06:59:41Z
dc.date.available2015-09-28T06:59:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11997
dc.description.abstractGłównym celem każdego przedsiębiorstwa, działającego w warunkach gospodarki rynkowej, jest dążenie do wzrostu i wewnętrznego rozwoju. Wyznacznikiem tych dwóch aspektów są efektywne i przemyślane inwestycje które najczęściej zwiększają wydajność (tworzenie optymalnej konfiguracji czynników produkcji) oraz związane są z aspektem finansowym (wpływy i wydatki związane z inwestycją) przedsiębiorstwa. Działalność inwestycyjna każdego przedsiębiorstwa determinowana jest przez cele i przyjętą strategię działania. Wybór i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników konkurowania i stanowi ważny element działań podejmowanych dla zdobycia, utrzymania, bądź też umocnienia pozycji na rynku. Powodzenie realizowanych w przedsiębiorstwach inwestycji, wyrażające się sukcesem rynkowym i rozwojem organizacji, przekłada się korzystnie na potencjał inwestycyjny poszczególnych branż gospodarki. Inwestycje powinny stanowić integralną część strategii rozwoju przedsiębiorstwa, wpływając na zwiększenie efektywności funkcjonowania jednostki i podniesienie jej wartości rynkowej. Podejmowanie decyzji rozwojowych wiąże się z ponoszeniem ryzyka przez inwestora, jak i podmioty finansujące lub współfinansujące przedsięwzięcia. Inwestycje w gospodarce warunkują jej rozwój. Samorządne społeczności podejmują zatem od kilkunastu lat mniej lub bardziej intensywne działania zmierzające do poprawienia polityki inwestycyjnej województwa, m.in. poprzez przyciąganie na swoje terytorium inwestorów którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz poprzez rozwój infrastruktury, która ma za zadanie coraz lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Istotą każdego procesu inwestycyjnego jest określenie potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstwa. Zatem potencjał inwestycyjny rozumiany jest jako efekt/ wypadkowa działania rożnych czynników które determinują gotowość do podjęcia działań inwestycyjnych. Składniki potencjału inwestycyjnego są źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jej trwałość zależy od unikalnych źródeł konkurencyjności, dlatego też właściwe określenie determinantów kształtujących potencjał inwestycyjny daje podstawy do opracowania oferty i zastosowania określonych instrumentów konkurowania, które pozwalają na osiągnięcie dobrej pozycji konkurencyjnej. Czynniki kształtujące potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw są w znacznym stopniu zbieżne ze składnikami potencjału konkurencyjności województw przede wszystkim w sferach: organizacji i zarządzania, zatrudnienia, innowacyjność, B + R, rozwoju gospodarczego regionu. W związku z tym ważnym problemem naukowym wydaje się określenie składników potencjału inwestycyjnego i konkurencyjności województw oraz przeprowadzenie oceny wpływu składników potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw na kształtowanie konkurencyjności i innowacyjności regionu łódzkiego, co jest celem niniejszej rozprawy doktorskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpotencjał inwestycyjnypl_PL
dc.subjectŁSSEpl_PL
dc.titlePotencjał inwestycyjny przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jego wpływ na konkurencyjność województwa łódzkiegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number304pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailamelia_82@poczta.fmpl_PL
dc.dissertation.directorRóżański, Jerzy
dc.dissertation.reviewerRutkowski, Jerzy
dc.dissertation.reviewerBrzozowska, Krystyna


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record