Show simple item record

dc.contributor.authorBrylska-Michałek, Kamila
dc.date.accessioned2015-09-21T09:51:20Z
dc.date.available2015-09-21T09:51:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11879
dc.description.abstractOd kilku lat na polskim rynku outsourcingu pojawiła się nowa forma jaką jest outsourcing usług ewidencyjno-podatkowych on-line, zwany przez praktyków także księgowością internetową, e-księgowością lub księgowością on-line. Księgowość on-line można określić jako nowoczesny sposób usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych, który umożliwia zdalne przetwarzanie danych księgowych obejmujące całość prac ewidencyjnych, rachunku kosztów i sprawozdawczości. Polega na udostępnieniu klientowi przez usługodawcę systemu informatycznego, zasobów kadrowych oraz wiedzy merytorycznej dla bieżącej realizacji potrzeb w zakresie ewidencji oraz informacji finansowo-podatkowej. Współpraca między usługodawcą, a usługobiorcą możliwa jest za pośrednictwem Internetu, dzięki któremu każda ze stron posiada dostęp do baz danych księgowych z dowolnego miejsca, w czasie rzeczywistym. Klient może korzystać z danych w dwojaki sposób: biernie (tylko odczytując jej zawartość) lub czynnie (wprowadzając dane). W przeciągu ostatnich 3 lat dynamicznie wzrosła ilość podmiotów oferujących rozwiązania księgowości on-line zarówno jako usługi podstawowej, jak i dodatkowej. Obok już istniejących usługodawców na rynku powstało wiele nowych podmiotów oferujących takie rozwiązania. Swoją obecność wśród outsourcerów księgowości on-line zaznaczyły też niektóre banki, oferując możliwość prowadzenia księgowości, jako usługi komplementarnej do obsługi bankowej dla jednostek gospodarczych. Również coraz więcej tradycyjnych biur księgowych, szczególnie tych większych i inwestujących w rozwój jakości swoich usług, zaczęło oferować rozwiązania umożliwiające przynajmniej dostęp do informacji finansowo-podatkowych on-line. Szacunkowa wartość rynku usług ewidencyjno – podatkowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2013 roku wynosiła około 5 mld PLN, z czego na usługi księgowości on-line przypadało około 221 mln PLN (221.627 tys. PLN). Serwisy usług ewidencyjno-podatkowych on-line dedykowane są głównie jednostkom prowadzącym księgowość w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub podlegającym zryczałtowanym formom opodatkowania jakie dominują wśród najmniejszych podmiotów gospodarczych. Mikroprzedsiębiorstwa wraz ze swoimi potrzebami rozwoju są niezmiernie ważną grupą jednostek gospodarczych nie tylko ze względu na fakt, iż stanowią grupę docelowych klientów księgowości on-line. Mikroprzedsiębiorstwa zasługują przede wszystkim na miano jednego z ważniejszych czynników rozwoju polskiej gospodarki. Mają one niewielki zasięg działania i mały wpływ na otoczenie, jednak ich bardzo duża liczba nadaje temu sektorowi znaczącą wartość w kształtowaniu gospodarki. W Polsce najmniejsze podmioty generują około 15 % wartości dodanej przedsiębiorstw, stanowiąc przy tym ponad dziewięć na dziesięć wszystkich firm (95 %), dając pracę prawie 40 % pracujących i 20 % zatrudnionych w przedsiębiorstwach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectmikroprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjecte-usługipl_PL
dc.subjectoutsourcingpl_PL
dc.titleRola usług ewidencyjno-podatkowych on-line w funkcjonowaniu mikroprzedsiębiorstwapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number322pl_PL
dc.dissertation.directorNowak, Wojciech Andrzej
dc.dissertation.reviewerKabalski, Przemysław
dc.dissertation.reviewerBek-Gaik, Bogusława


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record