Now showing items 1-5 of 1

    Data Envelopment Analysis (1)
    efektywność ekonomiczna (1)
    fuzje i przejęcia (1)
    sektor elektroenergetyczny (1)
    zarządzanie strategiczne (1)