Now showing items 1-1 of 1

    • Konsultacje społeczne w prawie administracyjnym 

      Gross, Anna (2019)
      Przedmiotem rozważań rozprawy doktorskiej jest system konsultacji społecznych w prawie administracyjnym jako forma współuczestniczenia obywateli w zarządzaniu publicznym. Rozprawa stanowi próbę kompleksowego ujęcia i ...