Show simple item record

dc.contributor.authorOrłowska, Alina
dc.date.accessioned2015-07-10T11:06:23Z
dc.date.available2015-07-10T11:06:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1427-9681
dc.identifier.issn2353-4834
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10909
dc.description.abstractMit, pojmowanym jako alegoria lub wyraz emocji człowieka, w zmieniającym się kontekście kulturowym ciągle na nowo aktualizuje zawarte w sobie treści. W analizowanym poemacie symboliczny, motywowany wolnomularskim światopoglądem podtekst opowieści o rywalizacji mieszkanek Olimpu o miano najpiękniejszej, objaśnia istotę masońskiej koncepcji złotego wieku, opartej na wszechpotędze piękna (miłości) harmonii siły (władzy) i mądrości. Parys, przyjmując dar Wenus, ulega ułomnej zmysłowości, niweczy harmonię świata i pogrąża go w chaosie.pl_PL
dc.description.abstractMyth, understood as allegory or an expression of human emotions, continuously redefines its content in the changing cultural context. In the poem analyzed here, the subtext of the narrative about the contest among the three goddesses of Olympus for the title of ‘the fairest’ is motivated by the Masonic worldview and serves explaining the Masonic concept of the Golden Age, based on the prevailing power of beauty (love), and harmony of force (power) and wisdom. Paris, by accepting the gift from Venus, yields to the imperfect sensuality and thus destroys the harmony of the world and engulfs it in chaos.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica;2015
dc.subjectmitpl_PL
dc.subjectpoematpl_PL
dc.subjectWasyl Majkowpl_PL
dc.subjectZłoty wiekpl_PL
dc.subjectwolnomularstwopl_PL
dc.subjectmythpl_PL
dc.subjectnarrative poempl_PL
dc.subjectVasily Maikovpl_PL
dc.subjectGolden Agepl_PL
dc.subjectfreemasonrypl_PL
dc.titleMit o sądzie Parysa w optyce masońskiej myśli filozoficznej. Poemat Wasyla Majkowa „Суд Паридов”pl_PL
dc.title.alternativeThe Myth of the Judgement of Paris in the Perspective of the Masonic Philosophical Thought: Vasily Maikov’s Narrative Poem “Суд Паридов”pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[183]-189pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUMCS w Lublinie, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej XVIII−XIX wieku, 20–031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4apl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record