Show simple item record

dc.contributor.authorSusło, Robert
dc.contributor.authorSiuta, Jędrzej
dc.contributor.authorTrnka, Jakub
dc.contributor.authorGęsicki, Marcin
dc.contributor.authorDrobnik, Jarosław
dc.date.accessioned2015-07-02T21:53:57Z
dc.date.available2015-07-02T21:53:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10513
dc.description.abstractBooks and papers have been reviewed to find out which changes typical for old people are influencing the way they are taking part in traffic and results of the autopsies performed in the Forensic Medicine Department, Medical University, Wrocław, Poland in the years 2008–2009 have been analyzed to choose the cases of people of the age 60 years and above, that died because of traffic accidents. Old people constitute a special group of traffic participants, because with ageing processes in the human organism and resulting organ changes, there is an increased risk of incurring injuries or dying because of traffic accidents, the complications of the trauma related to traffic accidents are more common and grave. They do not take into account the psychophysical fitness limitations connected with the age and often play also the very demanding role of the drivers and bikers. It is also depictured in the analyzed autopsy results. The results of the study suggest the need to consider a possibility of introducing in Poland a periodic verification of older people abilities to drive vehicles in public roads.pl_PL
dc.description.abstractDokonano przeglądu literatury i piśmiennictwa w celu identyfikacji cech osób w wieku starszym mających wpływ na sposób ich uczestniczenia w ruchu drogowym oraz przeanalizowano materiał sekcyjny Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu z okresu lat 2008–2009 i wybrano przypadki osób powyżej 60 r.ż. zmarłych w związku z wypadkami komunikacyjnymi. Osoby w podeszłym wieku stanowią specyficzną grupę uczestników ruchu drogowego, ponieważ z uwagi na procesy starzenia się zachodzące w organizmie i związane z tym m.in. zmiany narządowe zwiększa się u nich zarówno ryzyko odniesienia obrażeń lub zgonu w wyniku wypadków w ruchu drogowym, jak również częstsze i cięższe są u nich skutki zdrowotne obrażeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Mimo ograniczeń psychofizycznych związanych z wiekiem często biorą oni udział w ruchu drogowym także w wymagającej roli kierowców rowerów i pojazdów mechanicznych. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wynikach analizowanych sądowo-lekarskich sekcji zwłok. Wynik badania nasuwa pytanie o potrzebę ewentualnego wprowadzenia w Polsce okresowej weryfikacji zdolności osób starszych do uczestniczenia w ruchu drogowym w charakterze kierujących pojazdami.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;297
dc.subjectageingpl_PL
dc.subjecttraffic accidentspl_PL
dc.subjectforensic medicinepl_PL
dc.subjectstarzenie siępl_PL
dc.subjectwypadki drogowepl_PL
dc.subjectmedycyna sądowapl_PL
dc.titleOsoby w podeszłym wieku jako szczególni uczestnicy ruchu drogowegopl_PL
dc.title.alternativeOld People as Traffic Special Participantspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[171]-182pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnejpl_PL
dc.referencesBień B., Synak B., 2001, Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starych w Polsce w roku 2000; [w:] Charzewski J. (red.), Problemy starzenia, Wyd. AWF, Warszawa, 21–36pl_PL
dc.referencesDiMaio V.J., DiMaio D., 2003, Medycyna sądowa, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław, 522 s.pl_PL
dc.referencesDrobnik J., Susło R., Trnka J., Kordel K., Znaczenie prawidłowego udzielania pacjentom informacji o lekach w kontekście zagrożeń w ruchu drogowym i miejscu pracy, „Family Medicine & Primary Care Review” 2011 Vol.13 no. 2; s. 302–304pl_PL
dc.referencesRutkiewicz J. (red.), 1979, Geriatria, PZWL Warszawa, 446 s.pl_PL
dc.referencesStefański R.A., 2006, Problematyka prawna wypadków drogowych [w:] Wierciński J., Reza A. Wypadki drogowe – vademecum biegłego sądowego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, s. 119–178pl_PL
dc.referencesSusło R., Trnka J., Drobnik J., 2006, Najczęstsze przyczyny zgonów ludzi po 65. roku życia w województwie dolnośląskim [w]: Kowalski J.T, Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź : Zakład Demografii UŁ, s.258–261pl_PL
dc.referencesSusło R., Trnka J., Drobnik J., 2009, Zastosowanie dokumentacji medycznej na potrzeby opiniowania w sprawach wypadków komunikacyjnych, „Family Medicine & Primary Care Review”, Vol.11 no.3; s.767–772pl_PL
dc.referencesSzatny H., Trnka J., Szleszkowski Ł., Susło R., 2004; Nietypowe obrażenia kręgosłupa u ofiar wypadków [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15–17.09.2004. Streszczenia, s.58 poz.P72pl_PL
dc.referencesSzatny H., Trnka J., Szleszkowski Ł., Susło R., 2004, Potrącenie czy przejechanie pieszego w czasie wypadku drogowego – trudności opiniodawcze [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 15–17.09.2004. Streszczenia, s.66 poz.P85pl_PL
dc.referencesTeresiński G., Biomechanika wypadku drogowego, CD-ROM, Lublinpl_PL
dc.referencesTeresiński G., Historia badań w dziedzinie wypadkowości drogowej, 2001, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, nr 51, 3, 249–258pl_PL
dc.referencesTeresiński G., 2001,Obrażenia stawów kolanowych, skokowych i biodrowych, miednicy oraz szyi u pieszych ofiar wypadków drogowych – ich wykrywanie i przydatność do odtworzenia okoliczności zdarzenia, CD-ROM, Lublinpl_PL
dc.referencesTeresiński G., 2008, Rekonstrukcja wypadku drogowego w oparciu o wybrane parametry biomechaniczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublinpl_PL
dc.referencesTeresiński G., Mądro R., 2001, Ewolucja metod sądowo-lekarskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojazdy mechaniczne – możliwości poszerzenia zakresu wnioskowania, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, nr 51, 3, 259–272pl_PL
dc.referencesTrnka J., Szatny H., Susło R., Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo : nadzieje i zagrożenia, Kowalski J.T, Szukalski P. (red), 2004, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s.203–209pl_PL
dc.referencesTrnka J., Szatny H., Susło R., Szleszkowski Ł., 2004, Relacje między obrażeniami ciała odniesionymi w wyniku wypadków drogowych a zgonami osób starszych [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 15–17.09.2004. Streszczenia; s.66 poz.P86pl_PL
dc.referencesWiśniewska-Roszkowska K., 1987, Gerontologia dla pracowników socjalnych, PZWL, Warszawa, 158 s.pl_PL
dc.referencesDane statystyczne Policji, 2011, dane dostępne na stronie internetowej http://dlakierowcow.policja.pl/ download/15/54343/ Wypadki_19752011.doc w dniu 2012.03.14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record