Show simple item record

dc.contributor.authorJaśkiewicz, Włodzimierz
dc.date.accessioned2015-06-26T13:02:53Z
dc.date.available2015-06-26T13:02:53Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10235
dc.description.abstractArtykuł opisuje przemiany modelu przedsiębiorstwa w kontekście warunków jego funkcjonowania w systemie polityczno-gospodarczym. Dominacja celów politycznych w życiu gospodarczym i społecznym oraz cechy stworzonego po wojnie modelu organizacji społecznej znalazły swoje odbicie w założonym modelu przedsiębiorstwa. Stanowiło ono filię centralnie zarządzanego "państwa-przedsiębiorstwa", a przedsiębiorczość, samofinansowanie i samodzielność były przypisane Centrum polityczno-gospodarczemu. Pozbawione swoich definicyjnych atrybutów, poddane ścisłej kontroli politycznej i administracyjnej, było zmuszone realizować, obok produkcji, narzucone funkcje pozaprodukcyjne (w tym - polityczne). Pełniły one ważną rolę w założonej strategii indoktrynacji ideologicznej i politycznej pracowników i społeczeństwa. Założona wielofunkcyjność rodziła dylematy optymalizacji poszczególnych funkcji (sprzeczność rachunku politycznego i ekonomicznego), wynikające nie tylko z odmiennych logik racjonalności, ale także z negatywnych konsekwencji w postawach i strategiach działań pracowniczych (działania pozorne, partykularyzm, grupy interesu). Racjonalność założonego modelu przedsiębiorstwa jest zastępowana racjonalnością adaptacji w działaniach, zabezpieczającej organizacyjne i grupowe interesy. Niezmienność warunków działania przedsiębiorstwa (gospodarki) wpływała na dużą skuteczność wyuczonych sposobów działań chroniących różne interesy. Stwarzało to poczucie bezpieczeństwa uczestnikom systemu społecznego przedsiębiorstwa (gospodarki), ale jednocześnie hamowało próby wprowadzania zmian. Wszystkie dotychczasowe zmiany, nie zmieniając zasad systemu polityczno-gospodarczego, nie mogły wpłynąć na większą efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Istotne bariery reformy gospodarki z 1981 r. stanowią, założone przez centrum, granice identyfikacji socjalistycznego systemu (atrybut centralizacji władzy politycznej i gospodarczej) oraz zakres gotowości ponoszenia kosztów reformy przez pracowników. Wzajemne samoograniczanie interesów stwarza szansę na nowy model przedsiębiorstwa w Polsce (menedżersko-samorządowy).pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;22
dc.titleEnterprise as an Institution in Polandpl_PL
dc.title.alternativePrzedsiębiorstwo jako instytucja w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number63-82pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record