Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Wstęp 

  Wozniak-Bobinska, Marta ORCID (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Niniejszy tekst stanowi wstęp do książki "Bliski Wschód w świecie: historia, polityka, kultura". Przybliża problemy i zagrożenia, które w roku 2020 rysowały się przed mieszkańcami Bliskiego Wschodu w związku z wybuchem ...
 • Ureligijnienie nauki w dobie koronawirusa w Indiach 

  Zajączkowska, Natalia (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Pojawienie się epidemii COVID-19 w Indiach nie tylko zaostrzyło masową stereotypizację i spowodowało spadek zaufania wobec indyjskich muzułmanów, ale także pokazało, jak Indyjska Partia Ludowa (BJP) z premierem Narendrą ...
 • The way women are portrayed in the Egyptian TV series Il-Kabīr Awī 

  Wolny-Abouelwafa, Edyta (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Il-Kabīr Awī is a Ramaḍān TV series that was very popular in Egypt from 2010–2015 and continues to be shown on different TV channels. On his deathbed, the ʿumda, mayor of a village in Upper Egypt informs his son that he ...
 • Zamach stanu w Iranie w 1953 roku jako przejaw ingerencji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie 

  Stachoń, Monika (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  19 sierpnia 1953 roku w Iranie na skutek zamachu stanu upadł nacjonalistyczny rząd Mohammada Mosaddegha. Odtajnione wiele lat później dokumenty źródłowe wskazują, że była to skrupulatnie zaplanowana, przygotowana i ...
 • Tam, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością – Göbekli Tepe jako element tureckiego dziedzictwa kulturowego 

  Spancerska, Aleksandra ORCID (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Kultura manifestująca się w języku, tradycji, wartościach i religii wyraża tożsamość grupy. Jest ponadto jednym z czynników eksplanacyjnych w obrębie nauki o stosunkach międzynarodowych, a także jednym z cennych zasobów ...
 • Rozwój społeczny wybranych krajów Bliskiego Wschodu 

  Rabczun, Aleksandra Anna (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Adam Smith pod koniec XVIII wieku stwierdził, że materialne bogactwo kraju nie warunkuje dobrobytu społecznego. Mierzenie poziomu rozwoju danego kraju wyłącznie za pomocą miar ekonomicznych, takich jak poziom produktu ...
 • Wpływ islamu na prawo kobiet do dziedziczenia w Pakistanie 

  Polok, Beata (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Głęboko zakorzeniony patriarchat, zwyczaje, nieefektywny mechanizm wdrażania przepisów oraz uwarunkowania historyczne są głównymi powodami, dla których pozbawia się kobiety w Pakistanie prawa do dziedziczenia. Praktyki ...
 • Polityka zagraniczna Polski względem wybranych państw Zatoki Perskiej w XXI wieku 

  Masełbas, Dominik (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  W artykule dokonano analizy polskiej polityki zagranicznej w XXI wieku w odniesieniu do trzech państw Zatoki Perskiej – Bahrajnu, Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Omówiono główne działania bilateralne, a ...
 • Konflikt izraelsko-palestyński a życie codzienne Palestyńczyków 

  Król, Patrycja (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Zachodni Brzeg znajduje się pod okupacją Izraela już od ponad 50 lat, w trakcie których na ludność palestyńską nakładane są kolejne restrykcje i ograniczane są jej prawa. Proces ten stanowi naruszenie Międzynarodowego ...
 • Rewolucja libańska 2019/2020 – stanowiska wybranych Kościołów 

  Kovačević, Dominika (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  W połowie października 2019 roku w Libanie wybuchły ogólnokrajowe protesty w związku z zapowiedzianymi reformami rządowymi. Mimo tego, że władze ostatecznie wycofały się ze swych propozycji, Libańczycy nie opuścili ulic i ...
 • Kasim Amin i Musa Bigijew o małżeństwie w islamie 

  Kończak, Izabela ORCID (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Kwestia emancypacji kobiet w drugiej połowie XIX wieku zaczęła wyrastać na istotny i wyraźny problem społeczny, głęboko nurtujący bliskowschodnie społeczeństwa. Jednostki i grupy określane mianem „postępowych” podnosiły ...
 • „Podróż nocna” w mistycznej interpretacji Ibn ‘Arabiego 

  Kokoć, Damian (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Ibn ‘Arabi, jeden z najwybitniejszych mistyków muzułmańskich okresu średniowiecza, zaliczany jest do przedstawicieli tzw. sufizmu filozoficznego. W swoich dociekaniach nie skupiał się tylko na samym doświadczeniu mistycznym, ...
 • Literacka busola Zatoki Perskiej: kuwejckie spojrzenie i aspiracje na przykładzie działalności i twórczości Abd al-Aziza Su‛ud al-Babtajna 

  Hildebrand, Kamila (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Na politycznej mapie Bliskiego Wschodu od lat obserwuje się wysiłki Kuwejtu mające doprowadzić do przyjęcia roli lidera i uznania go za centrum kulturowe regionu. Referat podejmuje próbę przedstawienia założeń współczesnej ...
 • The murder of Fātik and the Fatimid takeover of Aleppo 

  Czyż, Maciej (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  The article summarises narratives concerning the murder of Fātik, an early 11th-century Armenian ruler of Aleppo, and comments upon them. The sources include works of Al-Anṭākī, Kamāl al-Dīn (Ibn al-ʿAdīm), Al-Maqrīzī, and ...
 • Rola szyitów w powstaniu z 1920 roku w Iraku 

  Algaim, Mohammed (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Ponad 60 proc. społeczeństwa irackiego stanowią szyici, którzy na Bliskim Wschodzie są mniejszością – większość stanowią sunnici. Mimo takich proporcji szyici przez lata byli w Iraku marginalizowani pod względem politycznym, ...
 • Bliski Wschód w świecie: historia, polityka, kultura 

  Woźniak-Bobińska, Marta (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, 2021)
  Podjęte w monografii wątki dotyczą historii, polityki oraz kultury muzułmańskiej. Na opracowanie składa się 14 tekstów w języku polskim i angielskim. Artykuł M. Czyża poświęcony jest tajemniczej śmierci władcy Aleppo Aziza ...
 • Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna 

  Rekść, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny ...
 • Strategie dużych sieci handlowych – nowe wyzwania dla menedżerów oraz badaczy marketingu 

  Domański, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Celem opracowania jest ukazanie kluczowych trendów w handlu detalicznym w Polsce i na świecie oraz związanych z nimi kierunków badań marketingowych. Rozdział ten został przygotowany na podstawie analizy międzynarodowej ...
 • Partycypacyjne praktyki z zakresu sztuki jako element zarządzania widownią w kontekście rozwoju miasta kreatywnego 

  Anders-Morawska, Justyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W tym rozdziale poruszono tematykę partycypacji w kulturze w szerokim i wąskim rozumieniu oraz partycypacyjnych praktyk kulturalnych i ich wpływu na rozwój miast kreatywnych. Dokonano przeglądu koncepcji łączących ...
 • Znaczenie marki na rynku ekologicznych produktów żywnościowych 

  Bryła, Paweł ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W tym rozdziale przedstawiono ocenę znaczenia marki na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, jak również wskazano czynniki wpływające na to znaczenie. Analizy oparto na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego ...

Pokaż więcej...