Recent Submissions

 • Metody aktywizujące z wykorzystaniem plakatu w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej 

  Bujnowicz-Szewczyk, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The activating methods, so popular recently, not only enable deeper connection of the didactic process with the current trends in the culture, but also support the development of students’ overall skills and more ...
 • Kompozycja wypracowania uczniowskiego, czyli o przewartościowaniach schematu 

  Kudra, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  L’auteur de cet article, comme matériau, s’est servi de 125 redactions des lycéens de Łódź, qui ont prepare leurs baccalauréats sur l’Union Européenne. Le sujet a élé formule, les éléves ne choisissaient que la forme de ...
 • Naruszenie prawa do autorstwa utworu - plagiat 

  Wasiak, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Dans cet article on presente anciennes ainsi que actuelles dispositions concern ant la patemité de ľoeuvre, notamment le plagiat comme le résultat de la violation de patemite de ľoeuvre.
 • Gry komputerowe w kulturze audiowizualnej i edukacji 

  Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Im Artikel stellt man die Bedeutung der Computerspiele zeitgenössisch sowohl in audiovisueller Kultur als auch schulischer Erziehung dar. Die Autorin beschäftigt sich mit der Beschreibung von Textdeterminanten (Charakteristik ...
 • Sztuka reportażu radiowego - mikrokosmos dźwięków 

  Sikorzanka, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Writing about radio feature, without listening to it, is very difficult and risky if possible. I t is the sound, that makes radio feature, or in other words, radio feature is a microcosmos of sounds. People tell their ...
 • Tematy prac magisterskich (lata 2001-2003) 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
 • Odbiór Słowackiego na tle ogólnych preferencji czytelniczych od początku wieku XX po przełom tysiącleci 

  Atraszkiewicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The following article is concerned with the presence of Juliusz Słowacki’s literature in High School at the threshold of the third millennium. The analysis of the problem is based on the XIX century literature readers ...
 • Wielcy tego świata w twórczości poetyckiej Wisławy Szymborskiej 

  Dworakowska, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Dieser Artikel zeigt die „großen Leute” in dichterischem Schaffen von Wisława Szymborska, ln den Kreis der Betrachtung zieht die Autorin vom Referat die Integration des polonistischen Wissen mit der Musik, der Malerei ...
 • Twórczość pisarska uczniów 

  Sadowska, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The article presents the modern ideas of creative learning and didactic actions developing writing inspired by reading materials or ideas coming from children’s and adolescents’ imagination. It also pays attention to ...
 • Edycje szkolne "Biblioteki Komentarzy do Dzieł Stanisława Wyspiańskiego" 

  Cyniak, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The article presents the editor’s activity of “Library of Comments of Stanisław Wyspianski’s Works”, established in 1938 by “ Polish Library” Publishing Institute. The subject of the study are comments to four dramas of ...
 • Historia Łodzi w nazwach ukryta. O możliwości i potrzebie integracji różnych dziedzin kształcenia szkolnego na lekcjach edukacji regionalnej 

  Fiszbak, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The first part of the article deals with some historical problems of the early development the names created by the end of the 19th century. The second part introduces methodological solutions of the problem involving ...
 • Muzea jako pozaliterackie teksty kultury w pracy nauczyciela polonisty 

  Pilek, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  This article deals with use of museums in teaching and educational work of a teacher of Polish. In the introduction the author explains the term of text placing museums in out-of-literary texts of culture. Further on, ...
 • "Nie jesteśmy ludźmi sukcesu"... wywiad z łódzkim poetą - Markiem Czuku 

  Szadkowska, Ewelina; Olczak, Szymon; Czuku, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Marek Czuku hat Physik an der Universitaet in Lodz beendet. Vielmals Sieger im Wettbewerben in Dichtkunst. Dichter. Hat 5 poetische Buecher geschrieben: In unserem Asyl, Albanischer Prinz, Wie ein Wassertropfen, Bis zur ...
 • Strategie konwersacyjne 

  Awdiejew, Aleksy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  L’auteur analyse le probléme de la conversation sur le plan de la grammaire interactive, de la sociolinguislique et psycholinguistique. II présente également la typologie de la stratégie de conversation, en faisant appel ...
 • Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa 

  Habrajska, Grazyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Cet article explique les notions, citées dans le litre, en prenant en consideration la théorie des actes de parole, la cognition et la grammaire communicative.
 • Teksty informacyjne Andrzeja Szczypiorskiego 

  Worsowicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The article describes analysis of press information texts of Andrzej Szczypiorski. These texts were choosen with author’s journalism on the ground of intention read over from contents, and also on the ground of function ...
 • Telewizyjne programy informacyjne i publicystyczne 

  Ceran-Pikala, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The most popular types of television journalism are: information broadcasts (news), talk shows and reportages. Information broadcasts consist of news, off announcements and conversations. All three are complementary, ...
 • Reportaż. Wokół pochodzenia, definicji i podziałów 

  Pleszkun-Olejniczakowa, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Following its title, the thesis presents a review of opinions concerning press, radio and TV (film) journalism focusing mainly on its origin and debate regarding its definition and existing varieties of journalism. ...