Przeglądaj według

 

Redaktor zeszytu: Seweryn Rzepecki

CONTENT

1. "Janisławickie" i "wstęgowe" koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej
Marcin Wąs
2. Stan badań nad przemysłem środkowo-późnoneolitycznym na Pomorzu Zachodnim
Marcin Dziewanowski
3. Źródła kultury ceramiki szrunowej ze stanowiska 23 w czelinie w świetle problematyki wyposażenia grobów ze schyłku neolitu i początku epoki brązu nad dolną Odrą
Krzysztof Kowalski, Agnieszka Matuszewska
4. Procesy eneolityzacji Europy - wybrane zagadnienia
Sławomir Kadrow
5. Podstawy datowania trzcinieckiegi kręgu kulturowego w Polsce środkowej na przykładzie materiałów ze stanowiska w Polesiu w dorzeczu Bzury
Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz
6. Ciałopalne cmantarzysko ludności kultury łużyckiej z Januszewic stanowisko 14, pow. Opoczno
Katarzyna Schellner
7. Dwie brązowe siekierki z okolic Pułtuska
Jakub Affelski
8. Figurka zoomorficzna ze stanowiska Beszyn 7, powiat włocławski
Magdalena Piotrowska, Karolina Kot
9. Grodziska strefy lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza. Wstęp do dyskusji
Marcin Ignaczak
10. Materiały ze schyłku okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego ze stanowiska Smólsk 1, powiat włocławski
Magdalena Piotrowska, Karolina Kot
11. Analiza dendrochronologiczna próbek drewna z wczesnośredniowiecznego grodziska w Płońsku, woj. mazowieckie
Antoni Smoliński, Tomasz Ważny
12. Tak zwana ceramika husycka z Nowej Wsi, stan. 6, dm. Włocławek, woj. kujawsko - pomorskie
Mariusz Pochylski, Andrzej Kowalczyk

Najnowsze pozycje