CONTENT

 1. Od redaktora naukowego
  Jerzy Różański
 2. Zastosowanie nowych rozwiązań informatycznych we współczesnej gospodarce


 3. Wielkości bufora w metodzie łańcucha krytycznego w przypadkach dwumianowych rozkładów prawdopodobieństwa czasu realizacji zadań
  Marian Bieniecki
 4. Ocena poziomu zaawansowania informatycznego przedsiębiorstwa
  Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek
 5. Inteligentne przedsiębiorstwo w warunkach nowej gospodarki
  Zbigniew H. Gontar
 6. Usługi w ramach e-bankowości jako element ułatwiający rozwój społeczeństwa informacyjnego
  Łukasz Zakonnik, Piotr Karczmarz
 7. System Home Monitoring® firmy Biotronik – korzyści z telemonitoringu implantowanych elektronicznych kardio urządzeń
  Mikołaj Łuczak
 8. Taryfy i ceny jako narzędzia zarządzania popytem odbiorców energii
  Anna Pamuła
 9. Zarządzane w układzie terytorialnym


 10. Projekt badawczy ESPON oraz dyrektywa INSPIRE jako narzędzia wspomagania planowania przestrzennego
  Dominik Drzazga
 11. Logistyka w strategii rozwoju miasta – aspekt transportu odpadów komunalnych
  Cezary Gradowicz
 12. Polityka miejska wobec problemów społeczno-gospodarczych będących skutkiem kryzysu globalnego
  Dorota Sikora-Fernandez
 13. Nowe narzędzia marketingowe


 14. Marketing Activities of Polish Banks Evaluation Attempt
  Wojciech Grzegorczyk
 15. Związek pomiędzy zaufaniem do lekarza a postrzeganą jakością usługi medycznej
  Aleksandra Krawczyńska
 16. Media społecznościowe i ich potencjał w generowaniu wartości dla organizacji
  Anna Łaszkiewicz
 17. Zmiany w funkcjonowaniu serwisu społecznościowego Facebook i ich wpływ na jego użyteczność marketingową
  Michał Roge
 18. Zarządzanie wizerunkiem firmy przy wykorzystaniu inbound marketingu na przykładzie fan page
  Kinga Stopczyńska
 19. Przedsiębiorstwo i rynek w gospodarce opartej na wiedzy


 20. Czynniki rozwoju przedsiębiorstw na rynku usług gastronomicznych w Polsce
  Edyta Gheribi, Aleksandra Majda
 21. Praktyki polskich przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji nowych technologii
  Edyta Gwarda-Gruszczyńska
 22. Prosty test słabej hipotezy rynku efektywnego w warunkach GPW w Warszawie
  Paweł Sekuła
 23. Konflikt interesów między jednostką a globalnymi korporacjami w kontekście komunikacyjnym
  Magdalena Zalewska-Turzyńska

Recent Submissions