Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak, Anna
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T13:10:58Z
dc.date.available2022-06-28T13:10:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWalczak A., Czego można nauczyć się z biografii innych? Przykład Edith Piaf – istoty dramatycznej porwanej namiętnością, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 85-107, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42310
dc.description.abstractSpotkanie z biografią Innych może stanowić impuls do rozpoznania siebie w toku życia. Szczególnie ważnym wydarzeniem jest rozpoznanie dramatu w biografii Innych, które daje możliwość rozpoznania własnej tożsamości. Jest to możliwe na drodze od identyfikacji dramatu jako jednego z wątków biograficznych, uznanego za coś różnego od innych wątków, do identyfikacji siebie samego jako osoby przeżywającej lub mogącej przeżywać dramat w kategoriach „rozpoznania się we własnych zdolnościach” (Paul Ricoeur). Uczenie się z biografii Innych to rozumienie/ interpretacja złożoności ich/swoich wydarzeń, a nie przyswajanie i wyjaśnianie faktów.pl_PL
dc.description.abstractOther people’s biography can trigger the impulse to recognize ourselves within the progress of life. Recognizing the drama in other people’s biography is an exceptional moment which allows to find our own identity. It is possible in the way of considering the drama as one of the biography plots and distinguishing it from the other plots, to identifying ourselves with the person who is experiencing or can experience the drama in the category of “recognizing ourselves in our own abilities” (Paul Ricoeur). Learning about someone else’s biography is the comprehension/interpretation of the complexity of their/our events rather than explaining and assimilating facts.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectspotkaniepl_PL
dc.subjectdramatpl_PL
dc.subjectrozumienie/interpretacjapl_PL
dc.subjectuczenie siępl_PL
dc.subjectbiographypl_PL
dc.subjectmeetingpl_PL
dc.subjectdramapl_PL
dc.subjectcomprehension/interpretationpl_PL
dc.subjectlearningpl_PL
dc.titleCzego można nauczyć się z biografii innych? Przykład Edith Piaf – istoty dramatycznej porwanej namiętnościąpl_PL
dc.title.alternativeWhat can we learn from other people’s biographies? Example of Edith Piaf, tragic persona overwhelmed by passionpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number85-107pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesGadamer H.G., 1993, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Inter Esse, Krakówpl_PL
dc.referencesGadamer H.G., 2008, Pochwała teorii, [w:] H.G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 20–38.pl_PL
dc.referencesGromczyński W., 1969, Człowiek, świat rzeczy. Bóg w filozofii Sartre’a, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesHermans H.J.M., Hermans-Jansen E., 2004, The Dialogical Construction of Coalitions in a Personal Position Repertoire, [w:] H.J.M. Hermans, G. Gimaggio (red.), The Dialogical Self in Psychotherapy, Hove, Brunner, New York–Routledge, s. 124–137.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz M., 2012, Kim jestem ja, kim jesteś ty. Etyka, tożsamość, rozumienie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁotman J., 1999, Kultura i eksplozja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcAdams D.P., 1985, Power, Intimacy and the Life Story: Personological Inquiries into Identity, The Doresy Press, Homewood.pl_PL
dc.referencesMcAdams D.P., 1993, The Story we Live by – Personal Myths and the Making of the Self, The Gilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesOleś P.K., 2008, Autonarracyjna aktywność człowieka, [w:] B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPaluchowski W.J., 2010, Komputerowa analiza narracyjności. Wybrane problemy metodologiczne, [w:] M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa, s. 53–82.pl_PL
dc.referencesPiaf E., 2013, Na balu szczęścia. Autobiografia. Ze wstępem Jeana Cocteau, Dream’Books, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPuchalska-Wasyl M., 2006, Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 1985, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 2004, Drogi rozpoznania, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 2005, O sobie samym jako innym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 2008a, Czas i opowieść. Czas opowiadany, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 2008b, Czas i opowieść. Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 2012, Pamięć, historia, zapomnienie, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków.pl_PL
dc.referencesRosner K., 1989, Wstęp, [w:] P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesRosner K., 2003, Narracja, tożsamość i czas, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków.pl_PL
dc.referencesSartre J.P., 1965, Absolutna wolność bytu ludzkiego, [w:] L. Kołakowski, K. Pomian (red.), Filozofia egzystencjalna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 350–380.pl_PL
dc.referencesStraś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., (red.), 2010a, Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStraś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., (red.), 2010b, Psychologia małych i wielkich narracji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczotkowski W., 1993, Edith Piaf. Życie, mit, legenda, Grupa „Image”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTischner J., 2012, Filozofia dramatu, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.pl_PL
dc.referencesTokarska U., 1999, W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne, [w:] A. Gałdowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 178–196.pl_PL
dc.contributor.authorEmailannawalczak29@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.07
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe