Show simple item record

dc.contributor.authorMolenda, Marek
dc.date.accessioned2022-01-13T12:05:40Z
dc.date.available2022-01-13T12:05:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40439
dc.description.abstractCelem rozprawy było opisanie procesu pozyskiwania przez polskich uczniów języka angielskiego informacji językowej w słownikach i źródłach niesłownikowych. W odróżnieniu od większości badań prowadzonych w tym celu, model badawczy charakteryzował się dużą elastycznością i nie koncentrował się na obserwacji pojedynczych aspektów w ściśle kontrolowanym środowisku. Nieinwazyjna technika obserwacji działań uczniów pracujących w naturalny kontekście pozwoliła na uzyskanie zebranie wyników, które mogą okazać się przydatne dla twórców słowników jak i nauczycieli języka obcego. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów; na wstępie zaprezentowana jest historia najstarszych źródeł informacji leksykalno-gramatycznej ze szczególnym naciskiem na podział istniejący między źródłami jednojęzycznymi i wielojęzycznymi. W rozdziale drugim pokazano, w jaki sposób cechy i funkcje tych dwóch typów źródeł zostały połączone w formie jednojęzycznego słownika uczniowskiego; ponadto w tym rozdziale zaprezentowana jest także krytyka wspomnianych słowników oraz kontrargumenty do niektórych zarzutów. Rozdział trzeci jest poświęcony historii słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich. Ponadto opisuje on źródła informacji leksykalno-gramatycznej dostępne współczesnym uczniom języka angielskiego. Kolejne dwa rozdziały ukazują perspektywę badawczą na zagadnienie wykorzystania słowników przez uczniów języków obcych – w rozdziale czwartym zaprezentowano najważniejsze podejścia oraz wymagania do stworzenia nowego modelu badawczego, a w rozdziale piątym zawarto listę i opis elementów składających się na wspomniany model, tj. charakterystykę Sieci 2.0, założenia Teorii Czynności i możliwości oferowane przez technologię screen capture. Po opisaniu metody, praca skupia się na przedstawieniu badania w rozdziale szóstym; oprócz danych ilościowych oraz jakościowych rozdział ten zawiera także wskazówki dla badaczy oraz nauczycieli języków obcych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć proces wyszukiwania i wykorzystania informacji znalezionych w źródłach leksykalno-gramatycznych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectleksykografia pedagogicznapl_PL
dc.subjectpedagogical lexicographypl_PL
dc.subjectactivity theorypl_PL
dc.subjectEFLpl_PL
dc.subjectsłowniki uczniowskiepl_PL
dc.subjectlearner dictionariespl_PL
dc.subjectteoria czynnościpl_PL
dc.titleInvestigating the process of EFL lexicogrammatical consultation in the Web 2.0 environmentpl_PL
dc.title.alternativeBadanie procesu pozyskiwania informacji leksykalnogramatycznych w środowisku Sieci 2.0 przez uczących się języka angielskiego jako obcegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number221pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki, Zakład Tarnslatoryki i Glottodydaktykipl_PL
dc.contributor.authorEmailmarek.molenda@filologia.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorMajer, Jan
dc.dissertation.reviewerTurula, Anna
dc.dissertation.reviewerLew, Robert
dc.date.defence2022-01-26
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe