Show simple item record

dc.contributor.authorKokoszka, Jolanta
dc.date.accessioned2021-10-01T14:51:07Z
dc.date.available2021-10-01T14:51:07Z
dc.date.issued2021-09-30
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39312
dc.description.abstractDiscussed the results of survey conducted from May 5th to 9th, 2020 among 178 members of three Facebook groups: Sekcja Estetyczna, Dictator of good taste and Jak będzie na płótnie? The goal of this survey was to analyze the knowledge among users about two Facebook pages – Classical Art Memes and Sztuczne Fiołki. Questions from the survey were supposed to establish how often users visit, comment and share posts published on the pages and at the same time ask the participants if they recognize authors of the original paintings and how they evaluate the content on these pages. Conducted examination was supposed to show the interest in memes among users and to answer the key question – what is their reception of the memes based on the peace of art and if so, could they become an element of art education?en
dc.description.abstractOmówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego od 5 do 9 maja 2020 roku wśród 178 członków trzech grup na Facebooku: Sekcja Estetyczna, Dictator of good taste i Jak będzie na płótnie? Celem przeprowadzonej ankiety było zanalizowanie znajomości wśród internautów dwóch stron na Facebooku – Classical Art Memes oraz Sztuczne Fiołki. Pytania zawarte w ankiecie miały na celu określenie jak często użytkownicy odwiedzają strony, komentują treści, udostępniają posty publikowane na stronach, ale również czy identyfikują autorów obrazów oraz jak oceniają treści na stronach. Przeprowadzone badanie miało wskazać zainteresowanie internautów memami oraz udzielić odpowiedzi na kluczowe dla badania pytania – Jaki jest odbiór memów opracowanych na podstawie dzieł sztuki? oraz Czy mogą się one stać elementem edukacji artystycznej?pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;32pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectClassical Art Memesen
dc.subjectPaintingsen
dc.subjectMemen
dc.subjectInternet Memesen
dc.subjectSztuczne Fiołkien
dc.subjectClassical Art Memespl
dc.subjectMalarstwopl
dc.subjectMempl
dc.subjectMem internetowypl
dc.subjectSztuczne Fiołkipl
dc.titleMemy internetowe na stronach Classical Art Memes i Sztuczne Fiołki w opinii użytkowników portalu Facebookpl
dc.title.alternativeInternet memes on Classical Art Memes and Sztuczne Fiołki sites in the opinion of internet usersen
dc.typeArticle
dc.page.number69-97
dc.contributor.authorAffiliationKoło Naukowe Infologów, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicachpl
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesBjarneskans, Henrik, Grönnevik, Bjare & Sandberg, Anders (2009). Cykl życiowy memów. W: Wężowicz-Ziółkowska, D. (red.), Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (s. 65–89). Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.pl
dc.referencesBlackmore, Susan J. (2002). Maszyna Memowa. Poznań: Dom wydawniczy „Rebis”.pl
dc.referencesBochnak, Adam (1958). Historia sztuki nowożytnej. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesBochnak, Adam (1973). Historia sztuki średniowiecznej. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesBorkiewicz, Anna (2018). „Polandball”: memy internetowe o tematyce historycznej jako przykład wizualizacji historii. W: Wojdon, J. (red.), Historia w przestrzeni publicznej (s. 332–336). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.referencesBorkowski, Wojciech & Nowak, Andrzej (2009) Wpływ społeczny – alternetywny model rozprzestrzeniania się memów. W: Wężowicz-Ziółkowska, D. (red.) Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (s. 173–212). Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.pl
dc.referencesBrodie, Richard (1996). Wirus umysłu. Łódź: TeTa Publishing.pl
dc.referencesClassical Art Memes ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 21 listopada 2020 r., z: https://www.facebook.com/classicalartmemes/pl
dc.referencesDawkins, Richard (1996). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.pl
dc.referencesDubisz, Stanisław (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 2, H-N. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.referencesEstreicher, Karol (1973). Historia sztuki w zarysie. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesHeylighen, Francis (2009). Memetyka. W: Wężowicz-Ziółkowska D. (red.) Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (s. 27–31). Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.pl
dc.referencesJak będzie na płótnie? ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 14 maja 2021 r., z: https://www.facebook.com/groups/1763148367347400pl
dc.referencesKamińska, Magdalena (2011). Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań: Wydawnictwo Galeria Miejska „Arsenał”.pl
dc.referencesKamińska, Magdalena (2017). Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Galeria Miejska „Arsenał”.pl
dc.referencesKokoszka, Joanna (2020). Mem – specjalne medium informacyjne. Stan badań polskiego piśmiennictwa m.in. w dziedzinie nauk o kulturze i religii. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 1(36), 7–23 [online]. Pobrane 14.05.2021, z: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2020_1/Kokoszka.pdfpl
dc.referencesKołowiecki, Wiktor (2012). Memy internetowe, jako nowy język internetu. Kultura i Historia, 21 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637pl
dc.referencesPastuszka-Roczek, Joanna (2014). Elektroniczne rysunki na ścianie – rola obrazkowych memów internetowych w procesie komunikacji i socjalizacji. Analiza treściowa wybranych polskich portali rozrywkowych. W: Bierówka, J. & K. Pokorny-Ignatowicz (red.), Media, kultura popularna, polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (s. 141–163). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.pl
dc.referencesPisarek, Walery (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.pl
dc.referencesPiskorz, Krzysztof (2013). Internetowe memy – hieroglify XXI wieku. W: Hofman, I. & D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: język mediów (s. 227–237). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl
dc.referencesReplikator (2020). Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. Wikimedia Commons, 24.05.2020. Pobrane 13 maja 2021, z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Replikatorpl
dc.referencesSarna, Paweł (2016). Memy w perspektywie retorycznej. W: Sarna, P. & M. Sęk-Iwanek (red.) Dyskursy widzialności: słowa a obrazy (s. 123–149). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl
dc.referencesSekcja estetyczna ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 14 maja 2021, z: https://www.facebook.com/groups/jbwa.estetyczna/pl
dc.referencesSroka, Jakub (2014). #OBRAZKOWE #MEMY #INTERNETOWE. Warszawa: CeDeWu.pl.pl
dc.referencesSzczęsna, Ewa (red.) (2002). Słownik pojęć i tekstów kultury. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.pl
dc.referencesSztuczne Fiołki ([2021]). Facebook.com [online]. Pobrane 21 listopada 2020 r., z: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/pl
dc.referencesWalkiewicz, Adam (2012). Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej. Teksty z Ulicy, 14, 49–70 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: http://www.memetyka.us.edu.pl/pdf/TzU_2012.pdfpl
dc.referencesWołoszyn, Magdalena (2019). Czy memy są tekstami kultury? Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1, 9–28 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2019.001/23566pl
dc.referencesZaremba, Maciej (2012). Memy internetowe (2010–2011). Media i Społeczeństwo, 2, 60–73 [online]. Pobrane 13 maja 2021, z: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/060_zaremba.pdfpl
dc.contributor.authorEmailj.a.kokoszka@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.32.04
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0