SPIS TREŚCI

1. Wstęp
Magdalena Przybysz-Stawska

ARTYKUŁY

2. Polonica dotyczące Wiosny Ludów z kolekcji Georga Friedlaendera w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
Paweł Spodenkiewicz
3. Rola książki regionalnej i turystycznej w promocji regionu na przykładzie Grudziądza
Maja Wojciechowska, Marta Zielińska
4. Funkcje sandomierskiej prasy kulturalnej na przykładzie „Stron Sandomierskich” (2002–2003) oraz „Goworka” (2004–2006)
Joanna Mikosz
5. Memy internetowe na stronach Classical Art Memes i Sztuczne Fiołki w opinii użytkowników portalu Facebook
Jolanta Kokoszka
6. Określanie osobowości użytkowników Internetu poprzez analizowanie ich cyfrowych śladów w świetle wybranych badań dr. Michała Kosińskiego
Michał Żytomirski

MATERIAŁY

7. Spis prac licencjackich, magisterskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2016–2020
Agata Walczak-Niewiadomska
8. Różnorodność współczesnych konkursów prac dyplomowych w Polsce. Doświadczenia po pierwszej edycji konkursu Katedry Informatologii i Bibliologii w UŁ
Stanisława Kurek vel Kokocińska

WSPOMNIENIA

9. Profesor Zbigniew Oniszczuk (1955–2020) – wspomnienie
Alina Brzuska-Kępa
10. Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski (1937–2020) – wspomnienie
Alina Brzuska-Kępa

SPRAWOZDANIA

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od książki do czytelnika” (Wrocław, 19–20 kwietnia 2021 r.)
Ewa Andrysiak, Marcin Mikołajczyk

Recent Submissions