Show simple item record

dc.contributor.authorDurajczyk, Kamil
dc.contributor.editorDynkowska, Julia
dc.contributor.editorLemann, Natalia
dc.contributor.editorWróblewski, Michał
dc.contributor.editorZatora, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T06:18:37Z
dc.date.available2021-06-14T06:18:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDurajczyk K., Hejterstwo w polityce — znak czasów czy odwieczny element gry politycznej?, [w:] Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Dynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 175-186, DOI: 10.18778/8088-665-0.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-665-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36188
dc.description.abstractW artykule autor porusza tematykę mowy nienawiści, odnosząc ją do szerokorozumianej sfery polityki. Dokonuje podziału hejterstwa w obszarze polityki na hejt czynny i bierny. Pierwszy realizowany jest przez osoby aktywnie zaangażowane w życie polityczne, a więc polityków. Drugi zaś przejawia się w aktywności społeczeństwa biernie obserwującego i oceniającego życie polityczne, w tym również dziennikarzy oraz komentatorów medialnych. Zasadniczym tłem rozważań jest zaś pytanie czy hejt polityczny istniał od zawsze czy też jest wytworem współczesności.pl_PL
dc.description.abstractIn the article, the author touches the issue of hate speech and applies it to the sphere of politics. He divides hate speech in the area of politics into active and passive hate. The first one is carried out by people who are actively involved in political life, i.e. politicians. The second, in turn, is manifested by the activity of the society passively observing and evaluating political life, including journalists and media commentators. The primary background for considerations is the question whether political hate has always existed or is a product of modern times.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthejterstwopl_PL
dc.subjectmowa nienawiścipl_PL
dc.subjectpolitykapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjecthatingpl_PL
dc.subjecthate speechpl_PL
dc.subjectpoliticspl_PL
dc.subjecthistorypl_PL
dc.titleHejterstwo w polityce — znak czasów czy odwieczny element gry politycznej?pl_PL
dc.title.alternativeHate Speech in Politics — a Sign of the Times or an Eternal Part of the Political Game?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number175-186pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-666-7
dc.referencesFaryś Janusz (1998), Historia Polski: od 1956 do 1970 roku, Fenix, Poznań.pl_PL
dc.referencesGłowiński Michał (2009), Nowomowa i ciągi dalsze, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesJęzyk IV Rzeczypospolitej (2010), M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesKamińska-Szmaj Irena (2007), Agresja językowa w życiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKim Renata, Lis Ewelina (2016), Hejterzy bez zahamowań, „Newsweek”, nr 6/2016.pl_PL
dc.referencesKryzys migracyjny w UE, największy od II wojny światowej (2015) [w:] Wiadomości.onet http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kryzys-migracyjny-w-ue-najwiekszy-od-ii-wojny- swiatowej/kbxtj7 [dostęp: 08.02.2016].pl_PL
dc.referencesLis Tomasz (2006), Polska, głupcze!, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRedo Patrycja (2015), Nienawiść do wynajęcia [w:] tvn24.pl http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/nienawisc-do-wynajecia,543871.html [dostęp: 08.02.2016].pl_PL
dc.referencesTkaczewski Dariusz (2010), Mechanizmy wpływu społecznego i manipulacja językowa — czeskie przypadki, Agencja Artystyczna PARA, Katowice.pl_PL
dc.referencesTo oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (2013), X. Bukowska, B. Markowska (red.), Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesW świecie internetowych hejterów. W TVN24 opowiadają o „wchodzeniu w zwarcie” (2015) [w:] tvn24.pl http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/internetowi-hejterzy-czarno-na-bialym,579181.html [dostęp: 08.02.2016].pl_PL
dc.referencesWawrzyniak Michał (2015), Hejtoholik, Helion, b.m.w.pl_PL
dc.referencesWiśniewska Karolina (2015), Internetowi hejterzy — wszyscy ich mają, lecz nikt o nich nie mówi. Nikt, poza PO, która trolluje samą siebie [w:] na:Temat http://natemat.pl/144767,internetowi-hejterzy-wszyscy-je-maja-lecz-nikt-o-nich-nie-mowi-nikt-poza-po-ktora-trolluje-sama-siebie [dostęp: 08.02.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailkamildurajczyk@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-665-0.13
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe