Recent Submissions

 • Fan wars — hejterstwo w Korei Południowej 

  Jatczak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Fenomen hallyu budzi coraz szersze zainteresowanie badaczy, choć skupiają się oni przede wszystkim na samym zjawisku rosnącej popularności koreańskiej kultury i jej pozytywnych aspektach. Niniejszy artykuł jest natomiast ...
 • Co by było, gdyby Arystofanes miał Facebooka? 

  Musiałczyk, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Celem pracy jest omówienie komedii Arystofanesa pod kątem zawartej w nich krytyki władz ateńskich i demokracji, Sokratesa i sofistów oraz Eurypidesa i jego poglądów. Analiza dotyczy argumentów, języka i środków, jakimi ...
 • Czym jest hejt? Kilka słów o werbalnej nienawiści 

  Olczyk, Adam ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W artykule przedstawiona zostaje propozycja rozumienia słowa hejt w języku polskim. Pierwsza część rozważań poświęcona jest wyjaśnieniu zjawiska nienawiści, z akcentem na przypadkowy charakter tego uczucia (w tym zakresie ...
 • Hejterstwo: przejaw wiedzy czy niewiedzy? Analiza wypowiedzi internautów w odniesieniu do zjawiska ubóstwa 

  Przybylski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Celem artykułu jest analiza negatywnych komentarzy do artykułów odnoszących się do osób ubogich wspieranych przez instytucje pomocy społecznej i korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Podjęta została ...
 • Hejtera obraz moralny: postawy wobec uchodźców w kontekście przekonań i wartości 

  Banout, Marta; Pyszkowska, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Badanie miało na celu ocenę i analizę związków pomiędzy postawami Polaków wobec uchodźców z Syrii (neutralne, pozytywne, negatywne, hejtujące) a pięcioma fundamentami moralnymi w ujęciu Jonathana Haidta (troska/krzywda, ...
 • Hejterstwo w polityce — znak czasów czy odwieczny element gry politycznej? 

  Durajczyk, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W artykule autor porusza tematykę mowy nienawiści, odnosząc ją do szerokorozumianej sfery polityki. Dokonuje podziału hejterstwa w obszarze polityki na hejt czynny i bierny. Pierwszy realizowany jest przez osoby aktywnie ...
 • Czy odwilż sprzyja hejterom? Nienawiść ulicy w twórczości Marka Hłaski 

  Ulańska, Zofia ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Artykuł ukazuje, w jaki sposób proza Marka Hłaski, tworzona w latach 50. przedstawia zjawisko hejterstwa. Autorka analizuje opowiadania Pierwszy krok w chmurach, Pętla i Ósmy dzień tygodnia. Schematy interakcji między ...
 • Jeszcze krytyka czy już hejterstwo, czyli kilka słów o recepcji pisarstwa kobiecego 

  Janiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Artykuł dotyczy chwytów retorycznych i metafor stosowanych przez krytyków literackich w odniesieniu do pisarstwa kobiecego w końcu XIX oraz w XX wieku. Podobna sytuacja w subpolu literackim obydwu okresów („inwazja piór ...
 • Hejtowanie hejterów, czyli jak radzimy sobie z mową nienawiści w internecie 

  Wysokińska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W ostatnim czasie jesteśmy świadkami rosnącej popularności zjawiska społeczno-kulturowego określonego mianem „hejtu”. Stał się on tematem niezwykle medialnym i nośnym, a każda akcja rodzi reakcję. Z czasem zaczęły się ...
 • Szkodniki czy „partyzanci” cyberprzestrzeni? Próba typologizacji trolli internetowych 

  Garbowski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Artykuł ma na celu przedstawienie propozycji kryteriów podziału poszczególnych rodzajów użytkowników internetu zwanych potocznie oraz w literaturze fachowej „internetowymi trollami”. Zawiera odniesienia do istniejących ...
 • Mowa nienawiści — problem odpowiedzialności karnej 

  Ławicki, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Przedmiotem artykułu jest problematyka odpowiedzialności karnej za mowę nienawiści. W artykule poruszono zagadnienia publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, nawoływania do ...
 • Wobec krzywdzących słów. Kilka uwag o niezmiennych mechanizmach mowy nienawiści 

  Więckiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W artykule przedstawiono koncepcję odróżnienia hejtu od języka propagandy i mowy nienawiści poprzez wskazanie na łączące je bezpośrednio relacje. Kolejno, z perspektywy różnych ujęć badawczych, omówione zostały społeczne ...
 • Hejt — zło odwieczne czy kulturowy nowotwór? 

  Stasiewicz, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Głównym przedmiotem niniejszego artykułu jest nakreślenie ram semantycznych i stworzenie definicji zjawiska hejtu internetowego. Jest on również próbą odpowiedzi na pytanie, czy hejt i hejterstwo są zupełnie nowymi ...
 • Wstęp 

  Dynkowska, Julia ORCID; Lemann, Natalia ORCID; Wróblewski, Michał; Zatora, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
 • Kant i hejterzy. O krytycyzmie literackim i hejterstwie w oparciu o powieść "Ciemno, prawie noc" Joanny Bator 

  Zatora, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytet Łódzkiego, 2017)
  W artykule poruszone zostaje zagadnienie krytycznego potencjału utworu literackiego. Główną tezę stanowi twierdzenie o możliwości społecznego zaangażowania literatury, także popularnej. W oparciu o teorię krytyki (m.in. ...