Show simple item record

dc.contributor.authorKamiński, Robert
dc.contributor.editorSońta-Drączkowska, Ewa
dc.contributor.editorBednarska-Wnuk, Izabela
dc.date.accessioned2020-12-15T14:58:46Z
dc.date.available2020-12-15T14:58:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKamiński R., Wpływ formy organizacji projektowej na subkulturę zespołu projektowego, [w:] Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach, E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-331-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32939
dc.description.abstractArtykuł dotyczy kulturowych uwarunkowań zarządzania projektami. Jego celem jest omówienie subkultury zespołu projektowego oraz przeanalizowanie wpływu poszczególnych form organizacji projektowej na jej kształtowanie. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że unikalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego. Na podstawie form organizacji projektowych opisanych w literaturze określono ich wpływ na siłę subkultury zespołu projektowego, sformułowano hipotezę badawczą oraz zweryfikowano ją na podstawie badań empirycznych. W podsumowaniu ujęto najważniejsze wnioski oraz wyznaczono dalsze kierunki prowadzenia badań w obszarze zarządzania projektami i kultury organizacyjnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie projektamipl_PL
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectstruktura organizacyjnapl_PL
dc.subjectsubkulturapl_PL
dc.titleWpływ formy organizacji projektowej na subkulturę zespołu projektowegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number191-203pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-332-5
dc.referencesAronson Z. H., Lechler T. G., Contributing beyond the call of duty: examining the role of culture in fostering citizenship behavior and success in project-based work, „R&D Management” 2009, no. 39(5), s. 444–460.pl_PL
dc.referencesBelassi W., Kondra A. Z., Tukel O. I., New Product Development Projects: The Effects of Organizational Culture, „Project Management Journal” 2007, no. 38(4), s. 12–24.pl_PL
dc.referencesCleland D. I., The human side of project management, [w:] A. J. Kelly (red.), New dimensions of project management, D. C. Heath and Company, Lexington 1982.pl_PL
dc.referencesDu Plessis Y., Hoole C., An operational ‘project management culture’ framework (part 1), „SA Journal of Human Resource Management” 2006, no. 4(1), s. 36–43.pl_PL
dc.referencesDvir D., Shenhar A., What great projects have in common, „IEEE Engineering Management Review” 2011, no. 52, s. 19–21.pl_PL
dc.referencesFellows R. F., Grisham T., Tijhuis W., Enabling project team culture, [w:] M. Saxton, K. Kähkönen, S. L. Lu (red.), Organisation and Management of Construction Perspective. CIB Priority Theme – Revaluing Construction: A W065, CIB Publications, no. 313, CIB Rotterdam/Salford University, Salford Quays 2007, s. 27–44.pl_PL
dc.referencesFirth G., Krut R., Introducing a Project Management Culture, „European Management Journal” 1991, no. 19(4), s. 437–443.pl_PL
dc.referencesKendra K., Taplin L., Project Success: A Cultural Framework, „Project Management Journal” 2004, no. 35, s. 30–45.pl_PL
dc.referencesKerzner H., Strategic planning for project management: using a project management maturity model, John Wiley & Sons, New York 2001.pl_PL
dc.referencesKuo T. H., Kuo Y. L., The effect of corporate culture and total quality management on construction project performance in Taiwan, „Total Quality Management & Business Excellence” 2010, no. 21(6), s. 617–632.pl_PL
dc.referencesLawrence P. R., Lorsch J. W., Organization and environment: Managing differentiation and integration, Harvard Business Press, Boston 1967.pl_PL
dc.referencesMingus N., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.pl_PL
dc.referencesMorrison J. M., Brown C. J., Smit E. M., The impact of organizational culture on project management in matrix organizations, „South African Journal of Business Management” 2008, no. 39(4), s. 27–36.pl_PL
dc.referencesNahmias A. H., Crawford L., Combe M., Factors that influence and are influenced by change projects, Paper presented at PMI® Research Conference: Defining the Future of Project Management, Project Management Institute, Washington 2010.pl_PL
dc.referencesShore B., Systematic Biases and Culture in Project Failures, „Project Management Journal” 2008, no. 39(4), s. 5–16.pl_PL
dc.referencesSmircich L., Concepts of culture and organizational analysis, „Administrative Science Quarterly” 1983, no. 28, s. 339–358.pl_PL
dc.referencesStare A., The impact of a project organisational culture and team rewarding on project performance, „Journal for East European Management Studies” 2012, no. 17(1), s. 40–67.pl_PL
dc.referencesSteinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie – podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesSzeptuch A., Dyla S., Wpływ kultury organizacyjnej na pracę w zespole projektowym, XVIII Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2015, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0316.pdf (dostęp: 1.01.2020).pl_PL
dc.referencesThomas R., Marossezeky M., Karim K., Davis S., McGeorge D., The importance of project culture in achieving quality outcomes in construction, Proceedings of the IGLC-10, 2002, s. 1–13, http://www6.ufrgs.br/norie/iglc10/papers/98-ThomasEtAl.pdf (dostęp: 16.06.2017).pl_PL
dc.referencesTrocki M., Organizacja projektowa, BIZARRE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWang X., Dimensions and Current Status of Project Management Culture, „Project Management Journal” 2001, no. 32(4), s. 4–17.pl_PL
dc.referencesYazici H. J., The Role of Project Management Maturity and Organizational Culture in Perceived Performance, „Project Management Journal” 2009, no. 40(3), s. 14–33.pl_PL
dc.referencesZuo J., Zillante G., Project Culture – The X Factor for Achieving Optimum Performance in Construction Projects?, „Construction Information Quarterly” 2006, no. 8(4), s. 173–177.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-331-8.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe