Recent Submissions

 • Wpływ formuły in-house na efektywność zamówień udzielanych przez administrację samorządową 

  Szymański, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W roku 2017 krajowy systemu zamówień publicznych został wzbogacony o nową formułę poszerzającą wachlarz wyłączeń ustawowych, określaną jako zamówienia in-house. Jest to nowa przesłanka upoważniająca do odstąpienia zamawiającego ...
 • Health capital and its relationship to economic growth 

  Zarzycki, Daniel; Malaczewski, Maciej (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2020)
  The purpose of the article/hypothesis: The purpose of this paper is to attempt to justify the thesis that the health potential of human and society has an impact on economic well-being, contributing to the economic growth ...
 • Klastry finansowe i aglomeracje fintech – czynniki lokalizacyjne 

  Włodarczyk, Michał (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2020)
  Celem tej pracy jest sklasyfikowanie czynników odpowiedzialnych za lokalizację i rozwój klastrów finansowych z wyszczególnieniem aglomeracji FinTech. Sklasyfikowane zostały w tym celu innowacje ich źródła oraz innowacyjność, ...
 • Udział kosztów działalności ubezpieczeniowej w składce zakładów działu ii w Polsce 

  Szymańska, Anna ORCID (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2020)
  Koszty działalności ubezpieczeniowej w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zaliczane są do kosztów technicznych, które stanowią ponad 90% kosztów ubezpieczycieli. Koszty te z jednej strony są ...
 • The growing importance of the financial sector in the founding countries of the European Union 

  Florczak, Tomasz (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2020)
  The economies of the 21st century countries operate on the principle of connected vessels. A significant element of changes in economies is the growth of the financial sector. The process of financial sector growth is often ...
 • State policy of consumer protection in the digital financial services market in Ukraine 

  Lobozynska, Sophia; Skomorovych, Iryna; Vladychyn, Ulyana (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2020)
  The rapid development of digital financial technologies in Ukraine leads to the emergence of new risks and to significant consumers’ losses in the financial market. The aim of the study is to develop strategic directions ...
 • Sensitivity of the art market to price volatility 

  Borowski, Krzysztof (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2020)
  The purpose of the article: The art market becomes very popular among investors, when there is strong turbulence on the stock market. In times of calm, the art market is used by investors to diversify risk and build more ...
 • Pandemia czy wojna pokoleń? 

  Solarz, Jan Krzysztof; Waliszewski, Krzysztof (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2020)
  Artykuł dotyczy pandemii koronawirusa COVID-19 i jego potencjalnego wpływu na gospodarkę, system finansów publicznych oraz finanse osobiste. Szok związany z wybuchem i ekspansją wirusa w skali globalnej stawia przez ...
 • Leasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013–2019 

  Politowska-Iwaszko, Małgorzata (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2020)
  Rozwój i funkcjonowanie publicznej służby zdrowia w sytuacji ograniczonych środków budżetowych wymaga pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Działania takie nie powinny skutkować powstawaniem spirali zobowiązań, do ...
 • Skuteczność prawna ochrony tzw. „Frankiewiczów” w kontekście terminów przedawnienia 

  Nadolska, Aleksandra (Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxki, 2020)
  W Polsce nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza, tak co do przesłanek i podstaw unieważnienia umowy kredytu, jak i co do uznania niektórych tylko warunków umownych za nieuczciwe, a w efekcie tego – również co do ...