CONTENT

  PODSTAWOWE DYLEMATY ETYKI

 1. Wolność w liberalizmie a prawda o wolności
  Tadeusz Ślipko
 2. Religie a biznes
  Wojciech Gasparski
 3. Czy kapitalizm może być etyczny?
  Tadeusz Kowalik
 4. Antropologiczny wymiar życia społeczno-gospodarczego w świetle współczesnej polskiej myśli teologiczno-moralnej
  Ada Zadroga
 5. HISTORIA MYŚLI ETYCZNEJ W EKONOMII

 6. Sokrates a etyka biznesu (Rozważania o etycznych źródłach odpowiedzialności)
  Ewa Podrez
 7. Kazimierz Wielki jako reformator i człowiek
  Janusz Skodlarski
 8. Etyczne i ekonomiczne aspekty programu agrarnego Henryka Kamieńskiego
  Zdzisław Szymański
 9. Personalizm ekonomiczny i jego zasady w ujęciu G.M.A. Gronbachera
  Paweł Urgacz
 10. Zasada dobra wspólnego a demokracja. Próba analizy stanowiska J. Maritaina
  Joanna Turek
 11. Filozofia a etyka stosowana. Dyskusja nad propozycją Richarda Rorty`ego
  Gabriela Kamińska
 12. SKUTKI GLOBALIZACJI I INTEGRACJI W SFERZE ETYKI

 13. Chrześcijańska przeszłość dla kultury integrującej się Europy
  Kazimierz Gryżenia
 14. Jana Pawła II apel o etyczny wymiar globalizacji
  Urszula Michalak
 15. Tożsamość kulturowa w perspektywie integracji europejskiej
  Katarzyna Stawarz
 16. Rozwój człowieka – rozwój świata – refleksja w rocznicę wielkich papieskich encyklik społecznych
  Marek Stępniak
 17. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 18. Standardy społecznej odpowiedzialności małego biznesu. Analiza porównawcza firm polskich i brytyjskich
  Anna Lewicka-Strzałecka
 19. Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa
  Kornelia Bem
 20. Społeczna odpowiedzialność konsumenta
  Michał Michalski
 21. Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych
  Adam Płachciak
 22. Etyka w społecznej gospodarce rynkowej
  Tomasz Przybyciński
 23. Certyfikaty i nagrody jako formy upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji
  Piotr Rogala
 24. NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I ZAUFANIE

 25. Idea sprawiedliwości społecznej w kontekście procesu globalizacji
  Stanisław Kowalczyk
 26. Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na świecie
  Ryszard Piasecki
 27. Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego
  Michał Gabriel Woźniak
 28. Koncepcja J. Rawlsa racjonalnej sprawiedliwości jako bezstronności a zagadnienia etyki życia gospodarczego
  Grzegorz Szulczewski
 29. Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji
  Witold Pawlak, Jan Jacek Sztaudynger
 30. Problem nisko opłacanych pracowników w Polsce na tle innych krajów gospodarki rynkowej
  Wiesław Golnau
 31. Diagnozowanie ubóstwa ekonomicznego na przykładzie Regionu Pomorskiego
  Małgorzata Plecka
 32. Zagadnienie lichwy w ujęciu wielkich religii monoteistycznych
  Małgorzata Ramocka
 33. Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji
  Mirosława Rybak
 34. Kultura zaufania w organizacji. Istota – potrzeba – kształtowanie
  Maria Czajkowska

Recent Submissions

 • Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na świecie 

  Piasecki, Ryszard (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Development economics became a separate discipline in economic science in the 50s but only in the 60s and mid-70s can one note a bigger interest in those issues. Gradually, there has appeared an extensive literature ...
 • Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji 

  Rybak, Mirosława (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The purpose of this paper is to attract attention to the extent of mobbing, especially in the public sector and to its destructive character. Mobbing reduces the value of human capital because of incurred psychological ...
 • Jana Pawła II apel o etyczny wymiar globalizacji 

  Michalak, Urszula (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  In the teaching of John Paul II’s the need of solidarity globalization is particularly stressed out as well as that of humanization of globalization processes. With the aim of doing it, one should be guided by unchanging ...
 • Tożsamość kulturowa w perspektywie integracji europejskiej 

  Stawarz, Katarzyna (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The beginning of the 21st century is the time of a new challenge for the Polish nation. Standing on the threshold of a new century, it has also stood on the ‘threshold’ of the united Europe. Culture is a binder thanks ...
 • Idea sprawiedliwości społecznej w kontekście procesu globalizacji 

  Kowalczyk, Stanisław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The subject of social justice are groups or whole societies – also states, object of this justice are their mutual rights and common good. The process of economic and technological globalization means among other things: ...
 • Wzrost gospodarczy a optymalne zróżnicowanie dochodów w USA i Szwecji 

  Pawlak, Witold; Sztaudynger, Jan Jacek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Inequality of incomes is one of the significant factors forming the social capital. Two views dominate among economists dealing with the influence of inequality of income on economic growth. On the one hand, a too low ...
 • Koncepcja J. Rawlsa racjonalnej sprawiedliwości jako bezstronności a zagadnienia etyki życia gospodarczego 

  Szulczewski, Grzegorz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Rawls’s theory of justice is based on Kant’s ethics and the theory of social contract. Rawls tries to obey two rules: of universalizations and universality and of the maximization for the least privileged. His theory can ...
 • Zagadnienie lichwy w ujęciu wielkich religii monoteistycznych 

  Ramocka, Małgorzata (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  This article provides a comparative analysis of the attitudes of three major monotheistic religions – Judaism, Christianity and Islam – to the practice of usury and looks at why these attitudes developed in different ...
 • Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego 

  Woźniak, Michał Gabriel (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The author of article proves that in the era of the globalization the institutional order of national economy is influenced by the distorted competition which results in domination of the managers and technicians of great ...
 • Kultura zaufania w organizacji. Istota – potrzeba – kształtowanie 

  Czajkowska, Maria (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The article brings up the problem of making use of trust in organization management. Modern organizations and the conditions of their functioning enforce some inevitable changes in different areas of their activity. An ...
 • Problem nisko opłacanych pracowników w Polsce na tle innych krajów gospodarki rynkowej 

  Golnau, Wiesław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Research which has been carried out in countries with developed market economies indicates that since the 1980s there has been a systematic increase in wage inequality. As a result, low-wage employment has increased. In ...
 • Diagnozowanie ubóstwa ekonomicznego na przykładzie Regionu Pomorskiego 

  Plecka, Małgorzata (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The main goal of this paper is a collation of methods for diagnosing subjective poverty. The comparison concerns the methods of identification of poverty in the sub-regions of the Pomeranian region. The methods of ...
 • Rozwój człowieka – rozwój świata – refleksja w rocznicę wielkich papieskich encyklik społecznych 

  Stępniak, Marek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The problem of the development of a human person and the whole mankind has a significant place in the post Vaticanum Secundum social teaching of the Catholic church. This year’s anniversary of two social encyclicals: ...
 • Standardy społecznej odpowiedzialności małego biznesu. Analiza porównawcza firm polskich i brytyjskich 

  Lewicka-Strzałecka, Anna (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The aim of this article is to discern the crux of SME sector social responsibility in developing countries. An attempt is made to identify, empirically, the ethical standards subscribed to by small firms in Poland and ...
 • Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa 

  Bem, Kornelia (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  During the last several years we have witnessed heightened interest in the issue of CSR, which has been frequently raised at numerous conferences. In addition, a growing number of enterprises have become increasingly ...
 • Społeczna odpowiedzialność konsumenta 

  Michalski, Michał (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  In our contemporary literature and academic discourse we often see how popular the topic of corporate social responsibility is. In my opinion another problem – tightly linked to this – and strongly influencing our business ...
 • Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych 

  Płachciak, Adam (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The aim of the article is to present tensions that occur in social, cultural, political, and technological spheres as the result of the development of postmodern societies. The changes that have been taking place in those ...
 • Etyka w społecznej gospodarce rynkowej 

  Przybyciński, Tomasz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  Respecting the rights of man, the social market economy is aimed at maintaining a high rate of economic growth, price stability, full employment, healthy competition, good working conditions and public services. That is ...
 • Certyfikaty i nagrody jako formy upowszechniania koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji 

  Rogala, Piotr (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The interest of the contemporary companies is not only in the fulfillment of social responsibility rules but also in the ways to reliably inform the community about their ‘ethical face’. Such possibility is created by, ...
 • Chrześcijańska przeszłość dla kultury integrującej się Europy 

  Gryżenia, Kazimierz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008-05-15)
  The last few years are the time of the ongoing integration of Europe and its vivid discussion about it. The thorny issue is the role and the place of Christianity in the life of Europe. Pope John Paul II had authoritatively ...

View more