Czasopismo "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" (wydawane w latach 1998-2020) jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy. Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.


Nazwa: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
ISSN: 1899-2226
e-ISSN: 2353-4869
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazywało się: 1998-2020 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more